Nieuwe cao voor seizoenswerk in de logistiek
Personeel & Arbeidsmarkt 04.12.2018 | Branchenieuws

Nieuwe cao voor seizoenswerk in de logistiek

Logistieke bedrijven mogen seizoenswerkers al na drie maanden weer terug in tijdelijke dienst nemen. Dat is afgesproken in de nieuwe cao voor seizoensgerelateerd werk in de logistiek.

TLN, vakbonden CNV, FNV en De Unie kwamen de nieuwe regeling overeen. De cao gaat in per 1 oktober 2018 en heeft een looptijd van vijftien maanden. 

Doorgaans mogen ex-medewerkers pas na zes maanden terug in dienst komen op een tijdelijk contract. Bij de invoering van deze wet is echter een uitzonderingsmogelijkheid toegevoegd. Die staat sectoren toe om in hun cao's andere regelingen af te spreken. 

In de logistiek geldt de nieuwe regeling voor de functies 'chauffeur kipper', 'chauffeur onderlosser', 'chauffeur walking floor' in de wegenbouw en het agrarisch vervoer. In het sierteeltvervoer geldt de nieuwe cao voor de functie 'orderverzamelaar'.

Het gaat om functies die een seizoensmatig karakter hebben 'als gevolg van klimatologische of natuurlijke omstandigheden'. Er geldt een voorwaarde: de functies mogen niet aansluitend door dezelfde werknemer kunnen worden uitgeoefend gedurende een periode van meer dan negen maanden. 


Plaats een reactie (0)

Reageren