Nederland in 2040 ‘muurvast’ zonder extra geld voor infrastructuur

Logistiekprofs op 12 juli 2021 | 3 minuten leestijd

Om te voorkomen dat het Nederlandse wegennet dichtslibt, zijn extra investeringen in infrastructuur in een nieuwe regeerperiode absolute noodzaak, zegt TLN-voorzitter Elisabeth Post. Verwacht wordt dat het wegennetwerk in 2040 zodanig belast is dat kleine verstoringen snel tot filevorming leiden. 

Volgens de Integrale Mobiliteitsanalyse (IMA) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat neemt het autogebruik toe bij hoge economische en demografische groei. De congestie zal daardoor in 2040 verdubbelen ten opzichte van 2018. Zowel rondom grote steden als in de regio’s kan dit leiden tot verkeer onder de maximumsnelheid en filevorming bij kleine verstoringen. 

Post noemt het rapport een ‘noodsignaal’. “Zonder extra investeringen in onze wegen staan we in 2040 muurvast. Nederland blijft naar verwachting groeien, zowel economisch als qua inwonersaantal. Dat betekent per saldo meer personen- en goederenverkeer. Deze cijfers liegen niet: als we die groei willen bijbenen, moeten we blijven investeren in infrastructuur.”

Verstopte weg-, water en spoorwegen

Volgens het rapport groeit het goederenvervoer in termen van vervoerd gewicht bij lage- en hoge economische groei bij alle modaliteiten: over de weg met 5 tot 27 procent, per spoor met 32 tot 55 procent en via de binnenvaart met 6 tot 20 procent tot 2040. Dat leidt ook bij lage economische groei tot verstopte weg-, water en spoorwegen, concludeert het rapport. Zelfs als het Rijk het huidige investeringsprogramma –  het MIRT – uitvoert. In de analyse is bovendien rekening gehouden dat meer mensen in de toekomst thuis zullen werken en meer gebruik maken van het OV.

‘Na coronacrisis niet van files af’ 

“We moeten echt af van het idee dat we na de coronacrisis van files af zijn: dat is echt een illusie”, reageert Post. “Dit rapport onderstreept opnieuw dat we het fileprobleem niet alleen oplossen met meer treinen of thuiswerken. Natuurlijk is meer asfalt geen doel op zich, en ik juich iedere investering in het verbeteren van onze mobiliteit toe, maar ook op onze wegen wordt het alleen maar drukker. En we staan straks weer en nóg massaler stil als een nieuw kabinet niet op tijd in die wegen investeert.“

3 miljard extra

TLN roept samen met de Mobiliteitsalliantie op om structureel 3 miljard euro extra vrij te maken voor investeringen in infrastructuur. Met die jaarlijkse extra investering keren we wat betreft bereikbaarheidsuitgaven als percentage van het BBP terug naar het niveau van tien jaar geleden.


Afbeelding: www.hollandfoto.net / Shutterstock.com

Gerelateerde artikelen