25.11.2015 | Branchenieuws

Mogelijk grote stakingen in Rotterdamse haven

Er bestaat een grote kans dat de haven van Rotterdam binnenkort grotendeels stilligt. De havenwerkers hebben aangegeven dat zij willen gaan staken om op die manier een negenjarige werkgarantie af te dwingen. In totaal zal het havenpersooneel zes dagen staken.

Minder werk door automatisering
Onlangs werd aangekondigd dat er meer automatisering komt en dat zou betekenen dat de werkgelegenheid achteruit gaat. Volgens persbureau ANP zullen naar schatting achthonderd van 3500 banen verdwijnen als de komst van een nieuwe terminals op de Tweede Maasvlakte doorgang vindt. De krimp van het aantal arbeidsplaatsen is bij de havenwerkers in het verkeerde keelgat geschoten.

Stakingseisen
Een van de eisen van de stakers is dat er meer ruimte komt voor jonger personeel door oudere havenwerkers meer te ontlasten. Op die manier wordt arbeid gegarandeerd. De kosten van dat plan worden geraamd op 50 tot 60 miljoen euro en worden doorberekend aan het Havenbedrijf Rotterdam.

Acties onaangekondigd
Als het aan vakbond FNV ligt, gaan de stakingen door. Vakbond CNV moet hierover nog in beraad. Een speciaal comité zal bepalen welke acties worden uitgevoerd. Als de stakingen doorgaan, zullen deze onaangekondigd worden uitgevoerd. Op die manier kunnen bedrijven en schepen niet inspelen op de acties door bijvoorbeeld schepen te laten uitwijken naar een andere haven. Het effect is volgens FNV-bestuurder Niek Stam op die manier groter.

Havenbedrijf is niet blij
Het Havenbedrijf Rotterdam heeft aangegeven allerminst blij te zijn met de stakingsplannen. Volgens de havenmeesters zou de schade die door de acties wordt aangericht de goede naam van de haven aantasten. De verwachting is dat schepen in het vervolg liever naar concurrerende havens varen. Om die reden is het havenbedrijf al geruime tijd in overleg om de staking te voorkomen en een oplossing te vinden voor het ontstane probleem.

Redactie LogistiekProfs 

Plaats een reactie (0)

Reageren