Modal shift: minister wil minder transport over de weg
Transport & Distributie 11.07.2019 | Branchenieuws

Modal shift: minister wil minder transport over de weg

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) wil dat goederen de komende jaren minder vaak over de weg worden vervoerd en vaker via de binnenvaart en goederentreinen. Een impuls van 40 miljoen euro moet zorgen voor een zogeheten modal shift

Dat staat in de Goederenvervoeragenda die de minister op woensdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Deze agenda bevat afspraken die met de Topsector Logistiek en de Logistieke Alliantie zijn gemaakt over efficiënter en schoner goederenvervoer. Naast de modal shift wordt geïnvesteerd in digitalisering om transport slimmer van A naar B te vervoeren. 

Modal shift door goederencorridors

Volgens van Nieuwenhuizen kan een gemiddeld binnenvaartschip 150 vrachtwagens van de weg halen. "Als er meer containers en bulkgoederen via de binnenvaart en goederentreinen worden vervoerd, komt er meer ruimte op onze wegen." Om deze modal shift te bevorderen, wordt gebruik gemaakt van goederencorridors. Binnen deze corridors kunnen verschillende transportstromen op een efficiënte manier aan elkaar worden gekoppeld, vrachten worden gecombineerd en kan capaciteit beter worden benut, aldus de minister.

Digitalisering en schoner vrachtverkeer

De Goederenvervoeragenda zet ook in op verdere digitalisering van transport. Zo vindt er binnen goederencorridors uitwisseling van data plaats tussen verkeersmanagementsystemen en voertuigen om beschikbare transportmiddelen optimaal te benutten. Als chauffeurs bijvoorbeeld beschikken over informatie over bijvoorbeeld milieuzones en venstertijden kunnen ze hun ritten gerichter plannen.

Schoner vrachtverkeer moet worden gerealiseerd door optimaal gebruik van de beschikbare vervoerswijzen en het delen van digitale informatie. Daarmee kan worden voorkomen dat vrachtwagens geheel of gedeeltelijk leeg rijden of schepen leeg terug naar de haven varen. Ook het instellen van zero emissiezones voor bestel- en vrachtauto’s en het duurzaamheidslabel voor binnenvaartschepen moeten vorm geven aan schoner vrachtverkeer.

Logistieke Alliantie reageert positief

De Logistieke Alliantie, een verbond van achttien partijen uit de logistiek, heeft alvast instemmend gereageerd op de Goederenagenda. Vorige week presenteerde de Logistieke Alliantie haar visie 'Handel en logistiek in 2040' aan minister Van Nieuwenhuizen. Dit plan moet ervoor zorgen dat de aanvoer, afvoer en levering van goederen ‘state of the art’ groen, veilig, met oog voor de mens en betaalbaar plaatsvindt. Volgens de partijen sluit de Goederenagenda aan op die oproep. 

“Met deze agenda heeft het kabinet de richting bepaald hoe we samen het logistieke systeem klaar maken voor de toekomst. Het opslaan en vervoeren van goederen gaan we met behulp van innovatie nog veiliger, efficiënter en duurzamer maken. En dat gaat ieders leven raken, want logistieke vragen spelen overal", reageert Steven lak, voorzitter van de Logistieke Alliantie. "Nu komt het aan op goede samenwerking tussen het bedrijfsleven en de betrokken overheden in de verdere uitvoering.”


Plaats een reactie (0)

Reageren