06.10.2015 | Branchenieuws

Minister stimuleert binnenvaart met Blue Road Awards

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft tijdens het congres ‘Verzilveren van logistieke kansen’ voor de eerst keer the Blue Road Awards uitgereikt. De awards, die werden gewonnen door Bavaria, N + P Recycling Group en de containerterminal BCTN Nijmegen, zijn bedoeld om Nederlandse bedrijven die op een innovatieve manier hun goederen vervoeren via de binnenvaart in het zonnetje te zetten.

Wegennet ontlasten 
Initiatiefnemer van de uitreiking was het Bureau Voorlichting Binnenvaart (BVB). Door de binnenvaart meer te betrekken bij het verschepen van goederen wordt het Nederlandsen wegennet verder ontlast. Daarbij wordt eveneens de uitstoot van CO2 gereduceerd.

Project voor gerichte adviezen
“Door Maatwerk Voorlichting Binnenvaart, het project waarbij het BVB bedrijven gerichte adviezen geeft om binnenvaart in de logistieke keten toe te passen, zijn ruim 45.000 vrachtwagenbewegingen overgeheveld naar het water”, schrijft het ministerie van Infrastructuur en Milieu op haar eigen website. “Door deze aanpak zijn naast de eerder genoemde genomineerden ook andere bedrijven als Aviko, Heinz en Mars naar binnenvaart overgestapt en hebben zo gekozen voor duurzaam vervoer met een drie- tot zesmaal lagere uitstoot van CO2 ten opzichte van wegvervoer.” 

Minister Schultz tevreden
De minister gaf aan trots te zijn op de manier waarop de binnenvaart het werk van vrachtwagens uit handen neemt en op die manier bijdraagt aan een betere benutting van de vaarwegen en CO2-uitstoot reduceert. “Het water komt steeds beter in beeld bij de verladers en de logistieke dienstverleners. Het is belangrijk verladers te blijven verleiden; de grens van de capaciteit van onze rivieren is nog lang niet in zicht. We kunnen met het water nog veel kansen verzilveren om het vervoer duurzamer en efficiënter te maken.”

Nederlandse binnenvaart
Nederland beschikt over de modernste vloot voor binnenvaart van Europa waarbij op jaarbasis 365 miljoen ton lading wordt verscheept door naar schatting 7000 schepen.  Er zouden 11,9 miljoen vrachtwagens nodig zijn om dezelfde hoeveelheid vracht te verschepen. Het gebruik van de binnenvaart is daarmee toonaangevend in Europa.

Redactie LogistiekProfs 

Plaats een reactie (0)

Reageren