Miljoen euro voor horizontale samenwerking in de logistiek

Logistiekprofs op 22 June 2018

Bedrijven die hun concept voor horizontale samenwerking willen opschalen, kunnen nu meedingen naar prijzengeld. De Topsector Logistiek stelt 1 miljoen euro beschikbaar voor de opschaling van 4C concepten. 

De 4C (Cross Chain Control Centers) actielijn van de Topsector Logistiek focust zich op het stimuleren van horizontale samenwerking in de logistiek. Volgens de Topsector Logistiek wordt samenwerking in de sector in toenemende mate herkend als een belangrijke voorwaarde voor continuïteit. 

4C opschalen en versnellen

Met het uitschrijven van de prijsvraag hoopt de Topsector Logistiek de positieve impact van samenwerkingsconcepten op te schalen en te versnellen. De totale vergoeding is ruim 1 miljoen euro, exclusief BTW. 

Reductie weggebruik en CO2-impact

De prijsvraag richt zich op projectvoorstellen met ‘grootschalige impact op reductie van voertuigkilometers op de weg en CO2-impact’. Er is ruimte voor projecten specifiek gericht op het wegtransport en in de binnenvaart. Voor inschrijvingen geldt een cofinancieringseis. Dit houdt in dat de door de deelnemer in te brengen cofinanciering, minimaal gelijk is aan de gevraagde bijdrage of toegekende prijs. 

Bedrijven kunnen zich tot 23 juli inschrijven via tenderned.nl.