Meer faillissementen in logistiek door hogere lonen

Logistiekprofs op 2 May 2019

Het aantal faillissementen in de sector transport en logistiek is vorig jaar licht gestegen. In 2017 viel het doek voor 9,3 op de 1000 bedrijven, in 2018 bedroeg dat aantal 10,5 bedrijven.  Die stijging houdt naar verwachting ook dit jaar aan. 

Dat schrijft ABN Amro in een rapport over faillissementen in Nederland. Volgens de bank is de dalende trend van het aantal faillissementen in Nederland ten einde. Consumentgedreven sectoren als de retail en leisure lijden onder de afnemende groei van de particuliere consumptie en het dalende consumentenvertrouwen. Voor sectoren die afhankelijk zijn van de export, zoals de industrie, heeft de teruglopende groei van de wereldhandel negatieve gevolgen. Hierin speelt de toenemende onzekerheid, over het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China en de brexit, een belangrijke rol.

Lichte stijging in transport en logistiek

In de sector transport en logistiek nam het aantal faillissementen het afgelopen jaar licht toe. Inclusief eenmanszaken, waaronder veel zzp’ers vallen, bleef de faillissementsgraad ongeveer constant. Exclusief deze eenmanszaken nam de faillissementsgraad toe. In 2017 ging 9,3 op de 1000 bedrijven in de sector failliet. In 2018 liep de faillissementsgraad op naar 10,5.

Aantal faillissementen per 1000 bedrijven. Bron: ABN Amro

Lonen stijgen harder dan tarieven

ABN Amro wijt de stijging aan de hogere loonkosten. De loongroei bleef tot 2018 achter bij de economische groei. Sindsdien heeft er echter een versnelling opgetreden; in 2018 namen de lonen in de sector toe met 3,1 procent. Uitzendkrachten ontvingen zelfs 5,9 procent meer loon. Deze stijging stond niet in verhouding met de stijging van de tarieven, stelt ABN Amro. De tarieven voor logistiek dienstverleners stegen nauwelijks, mede door de beperkte marktmacht tegenover verladers. Dat zette de marges onder druk, wat vermoedelijk heeft geleid tot meer faillissementen.

Toename fusies en overnames

Het aantal fusies en overnames in de sector nam in 2018 toe. Opvallend is de toename bij grote bedrijven, met meer dan 250 werknemers. Daar vond een recordaantal van 15 fusies en overnames plaats. De bank vermoedt dat deze bedrijven door schaalvergroting concurrerender proberen te worden.  

Verwachting 2019: stijging faillissementen

Ook voor dit jaar voorziet ABN Amro een stijging van het aantal faillissementen. Door stijgende lonen en een stagnatie in de economische groei, neemt het aantal faillissementen toe met 5 tot 10 procent, zo klinkt de verwachting. Onder invloed van digitalisering, de kostbare investeringen die dit met zich meebrengt en druk op de marges kan het aantal fusies en overnames toenemen.