Logistieke bedrijven willen nieuwbouw

Logistiekprofs op 12 September 2016

Nederlandse bedrijven stellen hogere en andere eisen aan logistiek vastgoed, waardoor de behoefte aan nieuwbouw groeit. Door deze trend zal ook de leegstand van bestaand logistiek vastgoed toenemen. Dat voorspelt Bureau Stedelijke Planning.

In 2015 werd er in totaal voor 1,2 miljoen vierkante meter aan logistiek vastgoed opgenomen, een toename van 30 procent ten opzichte van een jaar eerder. Het aantal opgenomen vierkante meters was sinds 2007 niet zo hoog. Dat zou vooral komen door een toename van de vraag naar nieuwbouw. Volgens BSP is nieuwbouw in de logistiek in trek door trends als schaalvergroting en e-commerce. Bestaand logistiek vastgoed zou daardoor niet meer voldoen aan de huidige eisen van eindgebruikers. Dat zit hem grotendeels in de omvang van gebouwen. Tachtig procent van de beleggingen in logistiek vastgoed in 2015 betrof logistieke gebouwen met een oppervlakte van 30.000 vierkante meter of meer. In 2011 was dit nog de helft. Het merendeel van de aangeboden objecten had een oppervlakte van 5.000 tot 10.000 vierkante meter, terwijl er veel vraag was naar grootschalige logistieke gebouwen.

Niet alleen de omvang is van belang maar ook het formaat. Zo moet het gebouw bij voorkeur rechthoekig zijn. Bovendien stijgen de gewenste bouwhoogtes van het vastgoed (minimaal 10 tot 20 meter) vanwege de mogelijkheid tot snelle orderverwerking en efficiënte opslag van goederen. Zo wil driekwart van de logistieke bedrijven een vrije hoogte van tenminste tien meter, terwijl slechts de helft van het aanbod hieraan voldoet. Schaal is voor bedrijven een belangrijk concurrentievoordeel om effectief en efficiënt te opereren. “Onze verwachting is dan ook dat het structurele aanbod de komende jaren verder zal toenemen. Nieuwbouw is vaak de enige mogelijkheid om aan de vraag te voldoen. Dit is ook een belangrijke reden waarom herontwikkeling van bestaand logistiek vastgoed moeilijk van de grond komt”, licht Bureau Stedelijke Planning toe.

Redactie LogistiekProfs