‘Logistieke bedrijven moeten een strategisch personeelsbeleid voeren’

Logistiekprofs op 1 July 2022

Bedrijven in de logistiek hebben in de toekomst meer én ander personeel nodig. De vraag naar planners en ict’ers neemt toe en huidig personeel zal over meer digitale vaardigheden moeten beschikken. Bedrijven in de sector lijken zich daar wel van bewust, maar zijn nog altijd onvoldoende voorbereid op deze ontwikkelingen. 

Dat schrijft ABN Amro in het rapport ‘Logistiek personeel van de toekomst‘. Om inzicht te krijgen in hoeverre bedrijven inspelen op de uitdagingen die op de sector afkomen, hield de bank een enquête over het strategisch personeelsbeleid onder zestig middelgrote ondernemingen.

Personeelsbeleid sluit niet aan bij uitdagingen in de sector

Daaruit blijkt dat bedrijven in de logistiek zich realiseren dat er door de technologische en digitale ontwikkelingen ander personeel en andere vaardigheden nodig zijn. Het HR-beleid van die bedrijven sluit daar echter niet bij aan. “De logistiek heeft tegelijkertijd te maken met groeiende vraag, tekort aan personeel en felle concurrentie op prijs. Urgente zaken die veel aandacht van het management vragen. Hierdoor ontstaat het risico dat logistieke bedrijven te druk zijn met dagelijkse beslommeringen om zich om de lange termijn te bekommeren.”

Actiepunten personeelsbeleid

Zo valt het aanbod van – en budget voor – opleidingen en cursussen tegen, stelt ABN Amro. Dat maakt het voor huidig personeel lastig om aan de benodigde digitale vaardigheden te komen. Bovendien gaat het ten koste van de aantrekkelijkheid van de sector voor jong personeel dat ontwikkeling belangrijk vindt.

In het rapport worden drie aanbevelingen genoemd voor bedrijven die hun HR-beleid op de ontwikkelingen willen laten aansluiten:

  • Zorg voor een strategisch personeelsbeleid – breng in kaart welke vaardigheden het bedrijf nodig heeft en hoe je eraan kunt komen
  • Investeer in het huidig personeel – het huidige personeelsbestand krijgt te maken met nieuwe technologie. Nieuwe kennis, via opleidingen en cursussen, is nodig.
  • Zorg dat je een aantrekkelijk werkgever bent voor jonger, hoger opgeleid personeel – een verandering van personeelsbeleid is nodig om te kunnen concurreren met de rest van de economie om het schaarse jonge talent.

“Deze actiepunten vergen een andere aanpak van het personeelsbeleid. Deze verandering is van belang om als logistiek bedrijf succesvol te kunnen inspelen op de steeds sneller veranderende economische omgeving”, besluit ABN Amro het rapport.