Logistieke bedrijven kritisch op arbeidsmarkt
28.03.2017 | Branchenieuws

Logistieke bedrijven kritisch op arbeidsmarkt

Logistieke bedrijven beoordelen de arbeidsmarkt met een krappe voldoende. Uit onderzoek van economisch bureau Stec Groep in negen logistieke hotspots blijkt dat deze bedrijven hun arbeidsmarkt een 6,5 geven. Een kwart geeft zelfs een 5 of lager.

Het zijn geen verassende uitkomsten. Door de aanhoudende groei van logistiek, blijft ook de vraag naar personeel groeien. Tussen 2011 en 2016 namen logistieke bedrijven 5 tot 10 procent extra personeel in dienst. Verwacht wordt dat er tot 2030 circa 350.000 nieuwe werknemers nodig zijn. Het gaat dan om nieuwe mensen die nodig zijn als gevolg van groei (aantrekken nieuwe bedrijven en groei zittende bedrijven), maar ook vervanging van bestaand logistiek personeel door uitstroom, bijvoorbeeld  door pensionering. Een deel van de arbeidsvraag kan worden opgelost door robotisering en automatisering. Volgens Stec Groep betekent het vooral een andere arbeidsvraag: veelal hoogwaardiger en technischer. In regio’s met veel logistieke werkgelegenheid zijn de effecten het grootst.

Stijgende personeelskosten door krapte
Bedrijven lijken zich zorgen te maken om deze krappe arbeidsmarkt. Het aantal beschikbare en geschikte ‘handjes’ en het opvangen van vraagpieken worden door logistieke bedrijven als top-3 knelpunten gezien voor de kortere termijn. Als gevolg van de krapte verwacht circa 40 procent van de logistieke bedrijven dat personeelskosten komende jaren aanzienlijk stijgen.

Logistieke bedrijven blijken de factor arbeidsmarkt steeds zwaarder mee te laten wegen bij een strategische locatiekeuze. 40 procent van de bedrijven verwacht dat de factor regionale arbeidsmarkt veel groter wordt bij vestigingsplaatskeuze. Vooral grotere en internationale bedrijven denken dit (60 procent).

Om- en bijscholing
Op lange termijn noemen de bedrijven vooral het belang van bewezen om- en bijscholingstrajecten, een grote pool aan logistiek opgeleid medewerkers nu werkzaam in de logistieke sector, aanwezig MBO-onderwijs en samenwerkingsprojecten tussen logistieke bedrijven gericht op de arbeidsmarkt. Bedrijven noemen als lange termijnrisico: regio’s die onstuimig groeien (en dus een groot beroep doen op het potentieel) en waar de arbeidsmarkt relatief minder geschikt is (veel langdurig werklozen, krimpende beroepsbevolking, etc.).

Volgens de Stec Groep worden er al initiatieven opgezet om de logistiek aantrekkelijker te maken voor toekomstig personeel. De ondervraagde bedrijven en hotspots pleiten voor meer structurele aandacht om de logistieke arbeidsmarkt te verbeteren. "Zaak is dat iedere regio een op maat 10.000-plus banenplan maakt. Het 10.000-plus banenplan moet worden gemaakt door overheden, onderwijs en bedrijfsleven samen. Van groot belang is daarnaast om de uitvoering meerjarig te verankeren en in te zetten op enkele boegbeelden of trekkers. Enkele regio’s zetten hier nu al vol op in." 

De bedrijven pleiten onder meer voor de volgende maatregelen: 
- Investeren in kennis en kwaliteiten over (werkloze) regionale beroepsbevolking, om zo matchmaking te bevorderen.
- Investeren in een reeks van regiospecifieke projecten ter versterking van knelpunten op de arbeidsmarkt.
- Organisatie van een bedrijvenpromotie- en/of logistieke dag, waarbij bedrijven zich presenteren aan werklozen en studenten.
- Ambassadeurs en/of fans voor logistieke bedrijven krijgen. Naast dat het imago van de logistieke sector beter onder de aandacht moet worden gebracht, is het aan te bevelen dat bedrijven investeren in eigen ambassadeurs (lees: personeelsbestand). De beste branding voor een bedrijf komt van de eigen werknemers, ‘employer branding’.
- Investeren in zittend personeel is van groot belang voor bedrijven om ervoor te zorgen dat werknemers (en met name talenten) behouden blijven, doorgroeien en meegaan met veranderingen in het werkveld. Dit betekent investeren in talentontwikkeling, doorgroeimogelijkheden en cursussen en trainingen op maat.

Redactie LogistiekProfs

Plaats een reactie (0)

Reageren