Logistiek dienstverleners niet voorbereid op risico’s

Logistiekprofs op 14 januari 2015 | 2 minuten leestijd

Slechts 61 procent van de logistiek bedrijven heeft een plan B klaarliggen als zich grote verstoringen voordoen. Het is daarom hoog tijd dat bedrijven in transport en logistiek een meer volwassen aanpak van risicomanagement implementeren. Dat stelt ABN Amro in het rapport ‘Risicomanagement 2.0: uw nieuwe keurmerk in de kwaliteitsketen’.

Wel bewust, niet voorbereid
In het rapport geeft 90 procent van de logistiek dienstverleners en transportbedrijven aan zich bewust te zijn van de belangrijkste operationele en strategische risico’s. Een groot deel van hen is echter niet voorbereid op deze mogelijke verstoring. Slechts de helft van de onderzochte bedrijven drukt de gevolgen die dit voor de bedrijfsvoering heeft uit in geld.

Grotere kans op verstoringen 
Door de voortschrijdende globalisering en de grote afhankelijkheid van IT wordt de logistieke keten steeds complexer en kwetsbaarder.  Bovendien vermindert de transparantie in de keten door uitbesteding van logistieke activiteiten en samenwerking tussen meerdere partijen. De kans op verstoringen neemt hierdoor toe. ABN Amro stelt dat logistiek dienstverleners zich kunnen onderscheiden door risicomanagement toe te passen. “Door zich beter voor te bereiden op risico’s kunnen logistieke dienstverleners en transportbedrijven schade en verliezen beperken, kansen beter afwegen en benutten, maar ook hun reputatie als betrouwbare logistieke partner benadrukken.”

Medewerkers meekrijgen 
Uit het onderzoek blijkt dat 58 procent van de ondernemers goed op weg is, maar er nog ruimte is voor verbetering. “Deze bedrijven hebben het proces van risicomanagement weliswaar vastgelegd, maar nog niet in alle geledingen van de organisatie verankerd en systematisch toegepast. Zij zoeken ook nog naar een manier om risicomanagement in de genen van medewerkers te krijgen. Zeker in deze tijd waarin marges onder druk staan en kostenbesparing tot een strategische doelstelling is verheven, ondersteunt risicomanagement de besluitvorming”, vertelt Bart Banning, Sector Banker Transport en Logistiek van ABN AMRO. Banning benadrukt dat risicomanagement maatwerk is voor elke onderneming. Uitvoering is dus ook afhankelijk van de bedrijfsomvang, complexiteit en breedte van de logistieke dienstverlening.

Op 28 januari organiseert ABN Amro het online seminar 'Risicomanagement 2.0'. 

Redactie LogistiekProfs