Logistiek consortium zoekt bedrijven voor ethische hack

Logistiekprofs op 1 July 2022

Een consortium van bedrijven en instanties wil de cybersecurity binnen de logistiek verbeteren. Door bij verschillende bedrijven een ethische hack uit te voeren, krijgt het een overzicht van de kwetsbaarheden in de logistieke sector. 

Het consortium bestaat uit TNO, Transport en Logistiek Nederland (TLN), SmartPort, Air Cargo Netherlands (ACN), Havenbedrijf Rotterdam, Cargonaut en REQON Security. Het project moet concrete adviezen opleveren en het bewustzijn over deze vorm van criminaliteit verhogen. Dat is nodig, zo stellen de initiatiefnemers, aangezien 40 procent van de bedrijven in de logistiek te maken gehad met een vorm van cybercriminaliteit of hacking. Innovaties zoals de ontwikkeling van autonoom vervoer en self-organizing logistics vergroten de noodzaak voor bescherming tegen cyberaanvallen.

Ethische hack bij mkb

Het consortium zoekt twaalf logistieke (MKB-)bedrijven die een ethische hack willen laten uitvoeren op hun systemen. Deze bedrijven betalen een kleine vergoeding en krijgen een indruk van de huidige status van hun beveiliging tegen cybercrime. Tegelijkertijd levert de ethische hack (geanonimiseerde) informatie voor het gehele project.

Best practices en handvatten

Middelgrote en kleine bedrijven in de logistieke keten kunnen daarnaast in het voorjaar van 2019 door hun branchevereniging benaderd worden voor het invullen van een korte online vragenlijst. De resultaten worden begin 2020 verwacht in de vorm van best-practices en concrete handvatten om de cybersecurity van bedrijven in de logistieke keten te verbeteren. Deze worden onder andere via de brancheverenigingen verspreid.