Limburg wil e-fulfilment hotspot worden met actieplan
E-commerce 06.07.2018 | Branchenieuws

Limburg wil e-fulfilment hotspot worden met actieplan

Een actieprogramma uit de koker van e-Fulfilment Hub moet de positie van Limburg als logistieke hotspot verder versterken. Belangrijke aandachtspunten zijn het personeelstekort en de inzet van ICT. 

E-Fulfilment Hub is een samenwerkingsverband van elf ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen uit de Keyport-regio. Samen met tientallen stakeholders heeft het een actieprogramma ontwikkeld om de logistieke positie van Limburg te versterken. Op 28 juni werd het startschot voor de gezamenlijke uitvoering gegeven. 

Limburg wil e-fulfilment hotspot zijn

De betrokkenen zien de provincie Limburg als één van de meest aantrekkelijke regio's voor het beleggen van pan-Europese e-fulfilment activiteiten. Toch is de regio nog niet in staat gebleken om de positie van e-fulfilment hotspot te claimen. De vraag van de initiatiefnemers luidt daarom: hoe kan Limburg deze positie dan wel effectueren?

Vanuit deze vraag heeft e-Fulfilment Hub het afgelopen jaar een groot aantal Limburgse ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen uit de wereld van logistiek, ICT en e-fulfilment verenigd. Gezamenlijk creëerden zij het visiedocument 'Limburg: Fulfil your Future', met bijbehorend actieprogramma waar de regio de komende jaren mee aan de slag gaat. 

Primair actiepunt: tekort aan logistieke arbeidskrachten

Het actieprogramma moet richting geven aan alle relevante stakeholders. Een eerste actiepunt in het visiedocument is het personeelstekort. Doordat in Limburg enerzijds de werkgelegenheid sterk toeneemt en anderzijds de vergrijzing hard toeslaat ontstaat er een steeds groter tekort aan logistieke arbeidskrachten. Dit tekort is nauwelijks meer aan te vullen met arbeidsmigranten. Robotisering is qua technologie nog niet zover dat dit het tekort kan afdekken. "Een goede arbeidsmarkt is randvoorwaardelijk voor een leidende e-fulfilmentregio en vraagt daarom per direct aandacht, bijvoorbeeld middels employer branding en een betere aansluiting met (middelbaar) onderwijs", aldus e-Fulfilment Hub in een persbericht.

ICT in Limburg onderontwikkeld

Ook ICT is een belangrijk actiepunt. Volgens het samenwerkingsverband is de ICT-sector in Limburg nog onderontwikkeld; er werken indicatief slechts 500 ICT’ers dedicated in of voor de logistiek en e-fulfilment. E-Fulfilment Hub: "En dat terwijl er in de toekomst steeds meer geconcurreerd zal worden op data en algoritmen in plaats van op traditionele logistieke competenties. Wil Limburg op de lange termijn leidend blijven, zal het fors moeten investeren in het ontwikkelen van het ICT domein." 


Plaats een reactie (0)

Reageren