Lean en verpakken: 5 eye openers

Mark ruiter op 2 mei 2016 | 6 minuten leestijd

Veel bedrijven omarmen tegenwoordig de Lean gedachte volledig. Eén van de grondbeginselen van Lean, het elimineren van vermijdbare verspilling (of waste) uit processen, is in veel bedrijfsculturen al vanzelfsprekend.

Toch zien we bij FPC beyond packaging dat er nog steeds vermijdbare waste over het hoofd wordt gezien. Bij elke van de 5 Lean principes laat men optimalisatiekansen liggen door vanuit het verkeerde startpunt te vertrekken:

1. Definieer waarde
Bij deze eerste stap uit de Lean filosofie richt men zich vaak op de producten en diensten zelf. Er wordt gekeken wat ze moeten kunnen en doen in de ogen van de klant. Echter, ook de verpakking van goederen beïnvloedt de perceptie van waarde bij de klant. Neem bijvoorbeeld de verpakkingen van hedendaagse smart phones, hier is de verpakking inmiddels onderdeel geworden van het product.

Andersom, wanneer producten in een ondeugdelijke verpakking aankomen ziet de klant dit als een waardevermindering van het totale product. Fenomenen als verkeerd leveren door een labelfout op de doos en te laat of beschadigd aankomen door inadequate verpakkingen zijn daarbij ook relevant. Deze zaken zorgen vaak voor een sterke daling in waarde perceptie.

Een uniforme en professionele uitstraling van de verpakking draagt bij aan een gevoel van kwaliteit. Daarmee vormt de verpakking een mogelijkheid tot waarde vermeerdering voor de klant.

2. Breng de waardestroom in kaart
Bij het in kaart brengen van de waardestroom komen vaak niet alle verpakkingsgerelateerde verspillingen naar boven. Dit wordt allereerst veroorzaakt doordat wel gekeken wordt binnen het eigen bedrijf of warehouse maar niet daarbuiten. Veel onnodige waste in uw proces ontstaat wanneer een volgende schakel in de keten een andere verpakkings- en/of labelbehoefte heeft. Door afspraken te maken met ketenpartners kan dit worden voorkomen.

Daarnaast wordt vaak te snel ingezoomd op (productie) activiteiten en handelingen. Echter, op het vlak van verpakken zit er ook een grote verspillingscomponent “in de doos”. Hoeveel lucht verstuurt u omdat uw werknemers niet weten welke de best passende doos is? Dit kan behoorlijk in de papieren lopen, alleen al op het vlak van transportkosten.

Een voorbeeld: van alle producten die een bedrijf op jaarbasis verstuurt gaat 10 procent via luchtvracht naar de eindbestemming. Om voor luchtvracht geschikt te verpakken moet er veel meer buffermateriaal worden gebruikt. Echter, de inpakker weet op het moment van verpakken niet wat de transportmethode zal worden. Daarom wordt 100 procent van de goederen “worst case” verpakt en daarmee zouden dus 90 procent van de zendingen efficiënter en goedkoper kunnen.

3. Ononderbroken flow
Binnen de Lean management filosofie wordt er in de derde stap gestreefd naar een ononderbroken flow van het product of dienst door de keten. Dit wordt bewerkstelligd door waste uit deze flow te elimineren. Onderbrekingen in die fysieke flow worden vaker dan gedacht veroorzaakt door onregelmatigheden in het verpakkingsproces.

Als voorbeeld, ompakken komt veelvuldig voor omdat leveranciers een andere verpakkingseenheid hebben dan waar de klant uiteindelijk om vraagt. Vaak wordt dit gezien als een vorm van waste die niet te voorkomen is. Maar wat als u de leverancier kunt vertellen hoe hij volgens uw specificatie moet verpakken? De technologie is daarvoor tegenwoordig voorhanden.

4. Just in time: van push naar pull
Overproductie moet volgens het vierde Lean principe voorkomen worden. Met andere woorden, organisaties schuiven van een push naar een pull gerichte (productie) oriëntatie.

Dat dit “Just in time” principe een tijdsdruk legt op het verpakken van producten wordt vaak over het hoofd gezien. Wanneer we ervan uitgaan dat de activiteit verpakken aan het einde van de productie plaatsvindt en vaak direct voorafgaand aan de verscheping, komt daar de bottleneck te liggen. Omdat er geen sprake is van buffervoorraad moet alles in een dusdanig tempo verpakt worden dat transport cutoff tijden gehaald worden.

Dit kan alleen door te werken met juist gedefinieerde verpakkingsinstructies en een overzichtelijke verpakkingsrange. Anders kan deze tijdsdruk zomaar leiden tot het onjuist of ondeugdelijk verpakken van producten om de cutoff tijd te halen, of het missen van de cutoff tijd.

5. Blijf streven naar perfectie
Continuous Improvement, en daaraan gekoppeld het scheppen van voorwaarden voor een cultuur waarbinnen deze continue verbeteringen plaats kunnen vinden is een belangrijke component van Lean management.

Juist op het gebied van het verpakken is dit essentieel. Dit speelveld is zo dynamisch doordat de frequentie van nieuw ingebrachte variabelen (producten, leveranciers, bestemmingen, klanteisen, etc.) erg hoog is. Meebewegen met die veranderingen is daarom een must.

Op de werkvloer bevinden zich meestal de mensen die als eerste een mogelijke improvement herkennen. Maak daarom gebruik van die informatie en faciliteer oplossingen om die informatie te bundelen en in te zetten. 

Verpakken integraal onderdeel van Lean management
Zoals u ziet is verpakken een integraal onderdeel van de Lean management gedachte. Wanneer dit onderschat wordt leidt dit ertoe dat vermijdbare waste over het hoofd wordt gezien en dus een deel van de potentie van uw Lean programma onbenut blijft.

Mark Ruiter – Business Development Director Faes Packaging Consultants (FPC)

Blijf altijd op de hoogte

Meld jezelf aan voor de nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws, trends, innovaties en ontwikkelingen uit de branche.