Kunstmatige intelligentie en logistiek: waar staan we?

Logistiekprofs op 31 October 2018

De letters AI staan voor ‘artificial intelligence’. Dat is het fenomeen waarbij apparaten reageren op data of impulsen uit de omgeving bij het nemen van zelfstandige beslissingen. Aan deskundige Sebastian Piest vier vragen over AI in de logistiek.

Sebastian Piest is als onderzoeker verbonden aan de Technische Universiteit Twente en een expert op het gebied van artificial intelligence (AI) oftewel kunstmatige intelligentie. Hij leidt een groot onderzoek naar AI en was gastspreker tijdens een bijeenkomst van de Raad voor Logistieke Kennis van evofenedex, eind september bij NSK in Tilburg. Hoe denkt Piest over AI in de logistiek?

1. Op welke termijn gaat AI echt een rol spelen in de logistiek?

“De snelheid hangt van veel factoren af. Je kunt al concluderen dat AI op deelgebieden aanwezig is in de logistieke praktijk. Denk aan autonome orderpickers, zelflerende opslag- en sorteersystemen en slimme software voor routeplanning en -optimalisatie. Het zijn nu vooral nog de grote bedrijven waar AI-projecten draaien en waar ze worden geïmplementeerd binnen de logistiek, maar er is veel in beweging.”

2. Is de logistiek (op tijd) klaar voor AI?

“Logistiek heeft van nature een netwerkstructuur en toegang tot veel (semi-) real-time data. Logistiek heeft hiermee een unieke positie, maar ondanks diverse initiatieven is er weinig echte standaardisatie in de praktijk. Het wordt een megaklus om dan data adequaat en efficiënt te verzamelen, op te schonen, te harmoniseren en bij te houden. Dat maakt investeringen in IT en nauwe samenwerking met domeinexperts nodig.”

3. Maar hoe Is het met de mens? Is die (op tijd) klaar voor AI in de logistiek?

“De opkomst van AI zorgt vooral voor een verschuiving  in werkzaamheden. Operationeel zullen er banen verdwijnen, door robotisering en automatisering, maar AI creëert op andere gebieden weer nieuwe banen. Logistiek professionals zullen met de komst van AI worden geconfronteerd met complexere systemen en worden uitgedaagd om te werken met grote datasets. Het implementeren van AI vergt sociale innovatie en gedragsverandering.”

4. Is de overheid (op tijd) klaar voor AI in de logistiek?

“Op Europees niveau zijn er wetten en regels in de maak. Bestaande wet- en regelgeving zal met de opkomst van AI moeten worden herzien en uitgebreid op een aantal gebieden. Als autonomie wordt verlegd van mens naar machine, wie is dan verantwoordelijk en aansprakelijk? En behalve autonomie zijn openbare veiligheid en privacy aandachtsgebieden.”

Dit artikel is onderdeel van de ICT&Logistiek special van Evofenedex. Ook aan de slag met AI? Kom dan op 7 en 8 november naar vakbeurs ICT & Logistiek in Jaarbeurs Utrecht. Inschrijven kan hier.