Kennisgebrek beperkt groei EDI

Logistiekprofs op 14 March 2017

Ondanks dat veel bedrijven in Nederland en België het nut van Electronic Data Interchange (EDI) inzien, is er een gebrek aan kennis binnen veel bedrijven.

Toch zijn veel bedrijven enthousiast: 80 procent van de Nederlandse en Belgische producenten, leveranciers, retailers en logistiek dienstverleners noemt Electronic Data Interchange (EDI) een bedrijfskritische voorziening binnen de organisatie. Steeds meer logistieke werkgevers eisen van hun leveranciers dat zij kennis hebben van het systeem, waarmee onder andere orders, pakbonnen en facturen uitgewisseld kunnen worden.

Toch is die kennis intern bij lang niet alle 140 ondervraagde bedrijven aanwezig: een beperking voor de slagingskans volgens bijna 57 procent procent van de ondervraagden. Tegelijkertijd liggen daar volgens de onderzoekers van Descartes Systems Group ook groeikansen: volgens het onderzoek verwacht bijna twee derde (61 procent) van de respondenten dat EDI in de toekomst alleen maar belangrijker wordt voor de communicatie met andere partijen.

Ontwikkelingen
Nu zijn er vaak een of twee medewerkers die kennis hebben van het systeem, terwijl dat eigenlijk te weinig is. Organisaties zeggen behoefte te hebben aan kennis op een hoger niveau, die bovendien breder beschikbaar is. De voortdurende ontwikkelingen in de branche zijn daarbij echter een struikelblok: het bijhouden van kennis kost daardoor veel tijd.

Die flexibiliteit en schaalbaarheid van de markt is volgens Fred van der Heide, Vice-President of Product Strategy van Descartes, juist dé manier om EDI in te zetten. “Om te kunnen concurreren in een snel veranderende economie, moet je als organisatie flexibel zijn. Juist daardoor komt EDI het beste tot zijn recht.” altijd op de meest effectieve wijze worden ingezet.”