Kamer wil regelgeving om verdozing tegen te gaan

Logistiekprofs op 16 februari 2022 | 1 minuut leestijd

Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer is voor meer regie op de bouw van grote distributiecentra. Dinsdag werd een motie tegen ‘verdozing en verrommeling’ van Kamerleden Van Esch (Partij voor de Dieren) en Simons (BIJ1) aangenomen. 

De Kamerleden verzochten de regering prioriteit te geven aan natuur, landschap en woningbouw. Met 138 stemmen voor werd de motie ruim aangenomen. De huidige regelgeving, vastgelegd in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI), moet volgens Van Esch en Simons geactualiseerd worden. 

De NOVI is bovendien slechts richtinggevend en biedt daarom geen zekerheid dat zogenoemde verdozing en verrommeling worden tegengegaan. In hun motie pleitten de Kamerleden voor regelgeving die dwingt tot efficiënter gebruik van bestaande blokkendozen. Waar eerder door sommige partijen nog gepleit werd voor een totaalverbod op nieuwe distributiecentra, gaat dat voor een Kamermeerderheid te ver.

De minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Hugo de Jonge, gaat in navolging op de motie met provincies onderzoeken hoe het Rijk meer regie kan gaan voeren.

Gerelateerde artikelen