‘Coronawerklozen’ krijgen stoomcursus voor baan in de logistiek

Logistiekprofs op 1 July 2022

Ondanks de stijgende werkloosheid, liggen de logistieke banen in West-Brabant voor het oprapen. Werklozen worden er binnen zes weken omgeschoold voor een baan in de sector. De stoomcursus moet 180 mensen in de regio aan een baan helpen. 

Het UWV, lokale overheden en werkgeversorganisatie VNO-NCW hebben de handen ineengeslagen om mensen snel naar werk te begeleiden en bedrijven te ondersteunen bij hun personeelstekort. De eerst elf werkzoekenden ontvingen onlangs hun ‘logistieke paspoort’. Medio 2021 moeten via deze stoomcursus 180 mensen in West-Brabant aan werk geholpen zijn. Circa zeventig bedrijven hebben al toegezegd om minimaal twee mensen met een dergelijk certificaat in dienst te nemen.

Het gaat met name om mensen met een zogenoemde afstand tot de arbeidsmarkt: mensen zonder opleiding, met een taalachterstand of statushouders. Woordvoerder Nienke Vermeulen tegen het AD“Ze komen vaak uit een lastige situatie en vallen zonder goede begeleiding snel uit, of worden ontslagen. Dat houdt ze tegen om een diploma te halen, maar dat betekent niet dat ze dit werk niet kunnen doen.”

Wie de stoomcursus logistiek volgt, doet dat met behoud van uitkering. De opleiding wordt betaald en er is baangarantie. Bedrijven ontvangen een subsidie als zij de werknemer in dienst nemen, zodat zij netto een goedkope arbeidskracht hebben. 

Door de coronacrisis stijgt de landelijke werkloosheid. “Dan is het fijn dat er ook sectoren zijn waar nog wel genoeg werk is, en dat die perfect aansluiten op deze kwetsbare groep”, zegt projectleider Chantal Botz tegenover het AD. Uit een analyse van de UWV Spanningsindicator Arbeidsmarkt, uitgevoerd door de NOS, blijkt dat de logistiek in de top 10 beroepsgroepen met de hoogste baankans staat. Er staan momenteel 10.600 vacatures open in de sector. “Landelijk loopt de werkloosheid veel minder op bij hbo- of wo-opgeleiden dan bij mensen met een mbo-opleiding en ongeschoolden. Die groep past bij uitstek in deze sector.”