IT-managers: maak tijd vrij voor digitalisering
ICT 04.10.2019 | Beursnieuws

IT-managers: maak tijd vrij voor digitalisering

De IT-afdelingen van bedrijven staan onder druk. Collega’s van verkoop en marketing, van inkoop en productie en van logistiek en supply chain doen een beroep op hen vanuit hun behoefte aan digitalisering. Maar veel IT-afdelingen hebben hun handen nog vol aan onderhoud en beheer van bestaande systemen. De vakbeurs ICT & Logistiek op 5, 6 en 7 november toont meerdere uitwegen voor dit dilemma.

Voor IT-managers is dit een geweldige tijd. Iedereen praat immers over digitalisering. Digitalisering van processen, van bedrijven en zelfs van hele supply chains. Bedrijven onderzoeken nieuwe technologieën, van het internet of things en blockchains tot artificial intelligence. De grootste gemeenschappelijke deler in dit alles is IT. Waarbij IT niet langer een noodzakelijk kwaad is, maar een wapen in de concurrentiestrijd. Wat wil een IT-manager nog meer?

Onbelemmerde datastromen

Het belangrijkste kenmerk van digitalisering is een onbelemmerde uitwisseling van data. In een digitale supply chain stroomt data van afdeling naar afdeling en van bedrijf naar bedrijf, naar elke plek waar die data maar nodig is. Het gebrek aan data mag geen reden meer zijn voor verstoringen in de operatie, vertraging van processen of ondermaatse beslissingen.

In hoeverre is op dit moment daadwerkelijk sprake van een volledig gedigitaliseerde bedrijfsvoering? Of van een digitale supply chain? Veel bedrijven beschikken inderdaad over mooie systemen die goed functioneren en met elkaar zijn geïntegreerd. Denk aan ERP-systemen, warehouse management systemen (WMS) en transport management systemen (TMS). Niets meer aan doen.

Maar binnen veel bedrijven - en zeker binnen supply chains - bestaan nog veel punten waar datastromen stagneren, vastlopen of gewoon ophouden. Dit zijn de punten waarop de overdracht van data - van afdeling naar afdeling of van bedrijf naar bedrijf – sterk te wensen overlaat. Misschien delen ze wel data, maar doen ze dat te laat of is de dataset te beperkt. Dit zijn de blinde vlekken in de digitale supply chain die aandacht vragen.

Nieuwe standaarden

De meeste blinde vlekken bestaan op het raakvlak tussen twee of meer organisaties. Een verlader die bijvoorbeeld zijn transport heeft uitbesteed, kan misschien inloggen op een scherm om de status van een transportorder te controleren. Maar als zijn vaste transporteur een charter inschakelt, blijft dat scherm vaak leeg.

Een ander punt is dat het aantal ketenpartners toeneemt en bovendien steeds vaker wisselt. De leverancier van vandaag kan morgen worden ingeruild voor een ander. De vaste allroound transporteur die nu het transport verzorgt, moet morgen misschien plaatsmaken voor een combinatie van goedkopere, snellere en betrouwbaardere specialisten. IT-managers die geen maatregelen nemen, kunnen hun dagen vullen met het realiseren van koppelingen met ketenpartners.

Nieuwe standaarden bieden uitkomst. Standaarden zoals iSHARE en het OpenTripModel maken integratie van ketenpartners eenvoudiger. Ze voorkomen dat met elke nieuwe integratie het wiel opnieuw moet worden uitgevonden. Ze nemen de belemmeringen weg die een ongehinderde datastroom onmogelijk maken.

Machine learning

Als de blinde vlekken zijn ingevuld, ontstaat een volgend probleem. Hoe managen we alle data die afkomstig is uit sensors, machines en systemen en die nu vrijuit stroomt door de keten? Hoe kunnen we al die data vertalen in informatie die nodig is voor het nemen van de juiste beslissingen? Op dit punt biedt artificial intelligence een oplossing.

Met slimme algoritmes en nieuwe mogelijkheden op het gebied van machine learning kunnen we automatisch data analyseren, patronen herkennen en afwijkingen detecteren. Daardoor worden problemen zichtbaar, vaak al voordat ze daadwerkelijk ontstaan. Planners en procesmanagers hoeven alleen maar naar die problemen te kijken. De rest van de operatie gaat gewoon door.

Een extra kans biedt het gebruik van externe data. Denk aan data over het weer en verkeer dat we kunnen gebruiken om aankomsttijden van zendingen te voorspellen. Of denk aan marktgegevens of analyses van klantgedrag op social media dat we kunnen gebruiken om de vraag naar producten te voorspellen. De markt biedt steeds meer tools die hiervoor oplossingen bieden.

Maak tijd vrij

De roep om digitalisering biedt IT-managers kansen om hun waarde voor hun organisaties te vergroten. Ze kunnen een proactieve rol spelen door systematisch blinde vlekken in de digitale supply chain op te sporen en in te vullen. Ze kunnen hun collega’s van logistiek, productie, inkoop, supply chain en andere afdeling helpen met intelligente tools om de vrijuit stromende data te analyseren en interpreteren.

Het grote probleem is het gebrek aan tijd en capaciteit. IT is een van de sectoren waarin het gebrek aan vakbekwame krachten het nijpendst is. De IT-medewerkers die bedrijven wel hebben kunnen vinden en behouden, besteden een groot deel van hun tijd aan beheer en onderhoud van bestaande systemen. Tijd voor nieuwe initiatieven ontbreekt vaak.

IT-managers kunnen tijd vrijmaken. Hoe? Door waar mogelijk te kiezen voor slimme cloud-oplossingen. Ook in de logistiek bestaan vandaag de dag cloud-oplossingen die hun waarde in de praktijk al hebben bewezen. Op ICT & Logistiek zijn ze te vinden.

ICT & Logistiek

ICT & Logistiek vindt plaats op 5, 6 en 7 november in de Jaarbeurs te Utrecht, tegelijkertijd met vakbeurs Logistica. Ga naar de website van ICT & Logistiek voor meer informatie of registreer hier direct.

Plaats een reactie (0)

Reageren