Internet of Things verovert de logistiek

Logistiekprofs op 15 oktober 2015 | 3 minuten leestijd

Het Internet of Things biedt niet alleen mogelijkheden binnen de vier muren van het warehouse, maar kan ook zorgen voor integratie van interne en externe logistiek. Logistieke systemen worden hierdoor steeds sneller en efficiënter. De ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Vakbeurs Logistica geeft een kijkje in de ontwikkelingen op dit gebied.

Het Internet of Things zorgt dat apparaten en machines via het internet gegevens met elkaar uitwisselen. Op basis daarvan zijn deze apparaten in staat om zelfstandig te handelen. De interactie tussen systemen is absoluut geen nieuw gegeven in de logistiek. Rollenbanen, magazijnkranen, sorteersystemen en automatisch geleide voertuigen wisselen altijd al gegevens uit, zodat elk component op het juiste moment de juiste handeling kan uitvoeren. Toch gaat het Internet of Things nog een stapje verder. Er is namelijk een ontwikkeling gaande richting een decentrale aansturing. Door meer intelligentie in de componenten kunnen deze sneller en beter beslissingen nemen over bijvoorbeeld de beste route die een doos over een stelsel van rollenbanen kan afleggen. 

Lees ook: Vier redenen om te starten met big data

Systemen voeden zichzelf op

Volgens Jan Vercammen, ceo van Egemin Automation ‘voeden deze systemen zichzelf op’. “Ze monitoren zichzelf, analyseren hoe een en ander efficiënter kan en zijn daardoor continu bezig zichzelf te optimaliseren.” Hij verwijst daarbij naar de ontwikkelingen op het gebied van autorijden. Hedendaagse navigatiesystemen stellen op basis van de verkeerdrukte steeds weer de route bij. Deze ontwikkeling gaan we ook in de logistiek terugzien.

Onderhoud  
Een groot voordeel aan Internet of Things is dat systemen zelf kunnen aangeven wanneer ze onderhoud nodig hebben. Dit voorkomt dat systemen stilvallen omdat een onderdeel het heeft begeven. Bovendien hoeven er geen onderhoudsbeurten worden ingepland die eigenlijk niet nodig zijn.

Verbinden interne en externe logistiek
Daarnaast noemt Vercammen nog een ander aspect aan IoT, namelijk het verbinden van interne en externe logistiek. “Dat zijn nu vaak nog gescheiden werelden, waartussen te weinig interactie bestaat. Stel je echter voor dat we rekening houdende met files een betrouwbare inschatting kunnen maken van de aankomsttijd van vrachtauto’s. Als de vrachtauto die communiceert aan het warehouse management systeem, kan dit systeem automatisch de planning aanpassen zodat de goederen op het juiste moment op de expeditievloer klaar staan. De connectiviteit in de supply chain zal nog verder moeten verbeteren.”

Uitdagingen
Toch is er nog een lange weg te gaan voor deze mogelijkheden werkelijkheid worden. Er zullen stappen gezet moeten worden op het gebied van standaardisatie. Slimme machines en apparaten zullen nog sneller en eenvoudiger aan elkaar gekoppeld moeten worden – plug and play – en met elkaar gegevens moeten kunnen uitwisselen. Dat geldt ook voor hef- en magazijntrucks, stelt Vercammen. “We gaan naar een toekomst met hybride oplossingen, waarin mensen en machines nauw met elkaar zullen samenwerken. Manuele processen en systemen blijven nodig omdat sommige processen nooit helemaal te automatiseren zijn.”

De vakbeurs Logistica vindt plaats van 10 tot en met 13 november in de Jaarbeurs te Utrecht. U kunt zich hier gratis inschrijven voor de beurs. 

Redactie LogistiekProfs