Inspectie tikt transportbedrijven op de vingers voor schijnconstructies

Logistiekprofs op 6 December 2016

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft dit weekend een transportbedrijf in Roosendaal stilgelegd door schijnconstructies en het ontbreken van een vergunning. Een ander transportbedrijf uit Nijmegen zou buitenlandse chauffeurs onder barre omstandigheden laten werken.

De ILT hield samen met de Inspectie SZW, de Landelijke Eenheid van de politie en de douane een handhavingsactie bij drie transportbedrijven. Bij deze acties moet blijken of bedrijven chauffeurs uitbuiten, of ze werken in strijd met het vergunningenstelsel en of er sprake is van schijnconstructies. Een onderneming uit de gemeente Westland werd goed beoordeeld, de andere twee bedrijven hielden zich volgens ILT niet aan de regels.

Het bedrijf uit Roosendaal zou op andermans vergunningen rijden en zelf geen vergunning bezitten om met vrachtwagens te rijden. Daarnaast reed het met illegale rode diesel en werd er geen rij- en rusttijdenadministratie bijgehouden.

Zestig procent van de bedrijven in overtreding

De ILT heeft bij de acties bedrijfsadministratie meegenomen, waaruit naar voren moet komen of de bedrijven de Arbeidstijdenwet, Wet Minimumloon, Arbeidstijdenbesluit vervoer, Wet wegvervoer goederen, Wet vervoer gevaarlijke stoffen en de Arbeidsomstandighedenwet in acht nemen. In 2016 ontvingen 47 transportbedrijven bezoek van de inspectiediensten. Bij maar liefst 60 procent van de gevallen was er sprake van schijnconstructies of andere misstanden.

Aanpassing Wet Aanpak Schijnconstructies

Om uitbuiting van chauffeurs en schijnconstructies bij transportbedrijven te voorkomen werd in de Tweede Kamer onlangs de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) behandeld. Deze wet zorgt ervoor dat niet alleen werkgevers verantwoordelijk worden gehouden voor het betalen van juist loon aan hun werknemers, maar ook opdrachtgevers. De wet gold eerder niet voor werkzaamheden onder een vervoersovereenkomst of een expeditie-overeenkomst. Een doorn in het oog van de transportbranche, omdat juist daar veel sprake is van uitbuiting. Met het akkoord van de Eerste Kamer is nu ook het vervoer over de weg aan de wet toegevoegd. Vanaf 2017 kan er daarom beter worden gehandhaafd op eerlijke betaling.

Redactie LogistiekProfs