Innovatie in logistiek: ‘Business Intelligence heeft veel impact, platooning weinig’

Logistiekprofs op 9 mei 2018 | 5 minuten leestijd

Truck platooning mag in de media dan een veelbesproken onderwerp zijn, ondernemers in de logistiek verwachten weinig van de toepasbaarheid ervan. De sector zou weinig vertrouwen hebben in de slagkracht van de overheid om benodigde wetten en infrastructuur aan te passen. Zo blijkt uit onderzoek van ABN Amro naar de belangrijkste innovaties in de logistiek. 

ABN Amro liet ondernemers uit de sector zes innovatiethema’s beoordelen op impact (de invloed van de innovatie op de bedrijven in de sector) en kans (de daadwerkelijke toepassing van de innovatie door de bedrijven binnen de komende drie jaar). Ondernemers werd gevraagd naar hun mening over blockchain, truck platooning, Business Intelligence, digitale platforms, verduurzaming en robotisering.

Business Intelligence scoort hoog

Daaruit blijkt dat ondernemers veel verwachten van Business Intelligence; het koppelen en inzichtelijk maken van datastromen. Dit thema scoort zowel hoog op impact als op kans. Gemiddeld gaven de deelnemers een score van 5,2 uit 7 op de vraag hoe groot de impact van BI is op de efficiëntie van logistieke processen. De kans dat bedrijven in de sector binnen drie jaar BI grootschalig inzetten scoorde met 4,3 uit 7, de hoogste kans van de zes innovatiethema’s. “In onze ogen een terechte en zeer welkome ontwikkeling”, reageert ABN Amro. “Business Intelligence is de volgende stap in de digitale transformatie van de sector en vergroot zijn innovatiekracht. Wij adviseren logistieke ondernemers aandacht te geven aan het onderwerp business intelligence binnen hun bedrijf. Ze moeten hierbij de samenwerking aangaan met hun opdrachtgevers en met externe partijen die hen kunnen helpen.”

Verduurzaming en blockchain: veel impact, minder kans

Ook verduurzaming en blockchain scoren hoog. De impact van verduurzaming op de sector schatten de deelnemers gemiddeld in op 4,9 uit 7. De kans dat verduurzaming binnen twee jaar gevolgen gaat hebben voor de sector krijgt een score van 4,4 uit 7. ABN Amro koos hier voor een periode van twee jaar, omdat verduurzaming al verder gevorderd is dan de andere innovatiethema’s. ABN Amro: “Gezien de vele innovaties op het gebied van alternatieve brandstoffen en de aandacht voor thema’s als emissievrije stadsdistributie en bouwlogistiek zijn de hoge scores in onze ogen niet verrassend.”

Blockchain scoort hoog op impact, maar minder hoog op kans. Ondernemers erkennen de voordelen van blockchain, zoals ketentransparantie en efficiënte data-uitwisseling. De kans dat blockchaintechnologie binnen drie jaar gevolgen heeft voor bedrijven in de sector wordt echter lager geschat. ABN Amro stelt dat haar visie niet strookt met de resultaten uit de enquête. “Wij denken eveneens dat blockchain belangrijk is maar dat de praktische toepassing daarvan in de sector veel sneller zal gaan dan dat nu uit de enquête blijkt. Digitalisering en uniforme data-uitwisseling leiden tot optimalisatie van het logistieke proces. Hiermee is blockchaintechnologie van grote toegevoegde waarde voor de sector.”

Digitale platforms en robotisering

Over de inzet van digitale platforms en robotisering lijken ondernemers kritisch. Van beide innovaties wordt de impact hoog ingeschat, maar de kans dat digitale platforms of robotisering binnen drie jaar een grote rol gaan spelen in de logistiek achten ondernemers minder groot. 

Toch adviseert ABN Amro ondernemers om wel aan de slag te gaan met logistieke platforms als bijvoorbeeld Stockspots. “Het aantal bestaande logistieke platforms is gering, maar ze zijn wel succesvol. Zij bieden een eenvoudige en direct toegankelijke tool aan bedrijven die capaciteit zoeken en aanbieden. De pure transportbedrijven en ook een aantal logistieke dienstverleners (public warehouses) moeten de afweging maken in hoeverre het voor hen interessant en wellicht ook noodzakelijk is om onderdeel te zijn van een platform.” 

Ook van de inzet van robots verwacht ABN Amro wel degelijk veel. De bank denkt dat de sterke groei van Internet of Things de inzet van robots zal stimuleren. “Voor logistieke ondernemers is het de vraag wanneer, en in welke mate zij robotisering gaan toepassen in hun logistieke proces. De snelheid van technologische innovatie is lastig in te schatten en een eenmaal ingericht distributiecentrum kan niet eenvoudig worden aangepast. Deze uitdaging kan de lagere kans-score verklaren. Naar onze mening gaat de balans tussen ‘man&machine’ in de toekomst verder uitslaan naar meer automatisering en minder mensen.” 

‘Verassend lage score’ truck platooning

Het thema truck platooning scoort het laagst op alle zes innovaties, zowel op impact als op kans. ABN Amro spreekt van een ‘verassend lage score’. “Truck platooning krijgt al meerdere jaren veel aandacht in de vakpers en truckproducenten zijn er actief mee bezig. Diverse pilots laten positieve resultaten zien op gebied van brandstofbesparingen en emissieverlaging.” De bank denkt dat dit komt doordat de pilots uit 2016 een beperkt vervolg hebben gehad. Daarnaast heeft de sector wellicht weinig vertrouwen de slagkracht van de overheid om wet- en regelgeving en infrastructuur aan te passen die nodig is om truck platooning mogelijk te maken. “De overheid mag nadrukkelijker aangeven hoe zij deze uitdaging denkt aan te gaan”, aldus ABN Amro. 

Bekijk hier het volledige rapport Innovatie in logistiek; van kans naar realiteit.