Infographic: inkoop manager moet plaats maken voor supply chain manager
29.01.2016 | Branchenieuws

Infographic: inkoop manager moet plaats maken voor supply chain manager

Het afgelopen jaar steeg het aantal vacatures in supply chain management met maar liefst 10 procent ten opzichte van een jaar eerder. De groeiende vraag naar supply chain professionals zou te danken zijn aan een groei in de productie en in e-commerce activiteiten. Bovendien zijn bedrijven volop bezig met het optimaliseren van hun supply chain. Dat blijkt uit een arbeidsmarktanalyse van Yacht.

De cijfers laten ook zien dat de vraag naar inkoop managers achterblijft ten opzichte van supply chain managers. De vraag naar leidinggevenden in inkoop daalde de afgelopen twee kwartalen met 19 procent en 7 procent ten opzichte van een jaar eerder, terwijl de vraag naar supply chain managers juist toenam met respectievelijk 16 en 10 procent. Volgens Yacht is deze verschuiving te verklaren door nieuwe delivery concepten en de focus op het optimaliseren van de planning en logistiek. “Professioneel inkopen blijft van groot belang, maar integrale procesfocus en ketensamenwerking lijkt voorlopig het antwoord op de dynamiek binnen de industrie en logistieke dienstverlening”, aldus Hilbrand van der Kooi, Business Development Manager SCM&P bij Yacht.                                                          

Planner en engineer in trek
Vooral de Supply Chain planner en Supply Chain engineer functies waren in trek. Deze functies lieten een groei zien van 30 procent. Deze vacatures worden vooral ingevuld door net afgestudeerde hbo'ers en universitair opgeleide supply chain professionals. “De industrie en logistieke dienstverleners die nu worden geconfronteerd met thema’s als E-commerce, Big Data en binnen niet afzienbare tijd met ontwikkelingen als 3D printing, kunnen deze high potentials goed gebruiken voor het ontwikkelen van nieuwe diensten”, aldus Hilbrand van der Kooi.

Krapte op de arbeidsmarkt
De structurele groei in het aantal vacatures binnen supply chain management sinds 2013 leidt in diverse regio's tot krapte op de arbeidsmarkt. Vooral in Amsterdam, Utrecht en Zuid-Oost Brabant zijn er meer vacatures beschikbaar dan dat er opgeleide professionals zijn. "Het verder profileren van het vakgebied bij studenten en het stimuleren van mobiliteit bij de werkzame professionals is voor deze regio’s van groot belang om verdere ontwikkeling van de bedrijvigheid te faciliteren”, aldus Van der Kooi.

Infographic supply chain manager.png


Redactie LogistiekProfs

Plaats een reactie (0)

Reageren