Hogere kosten voor binnenvaart

Logistiekprofs op 16 February 2017

Binnenvaartondernemingen krijgen voor het eerst in vier jaar weer te maken met stijgende kosten. Dat komt vooral door een hogere brandstofprijs.

Dat blijkt uit de kostenrapportages voor de binnenvaart die recent zijn geactualiseerd door Panteia in opdracht van het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart. De rapportage laat zien dat er het afgelopen jaar in de binnenvaart sprake was van een kostendaling tussen de 0,7 en 6,0 procent, grotendeels te danken aan dalende brandstofprijzen.

In 2017 wordt juist een stijging van de kosten verwacht. Afhankelijk van het type reis en schip stijgt de kostenindex van de exploitatiekosten tussen de +2,6 procent en +7,1 procent. In de zand- en grindvaart wordt voor het komende jaar een kostenstijging verwacht variërend tussen de +3,1 procent en +5,1 procent. Schepen met veel vaaruren kennen de grootste stijging door het grote aandeel van brandstofkosten in de totale exploitatiekosten. Daar komt nog bij dat de arbeids- en onderhoudskosten zullen stijgen.

Panteia meldt in een persbericht dat de werkelijke ontwikkeling van de gasolieprijs scherp gevolgd zal moeten worden. “Op basis van de raming van het Centraal Planbureau (CPB) wordt in 2017 een daling van 14,8 procent verwacht ten opzichte van 2016. Echter, de component ‘brandstofkosten’ is behoorlijk onvoorspelbaar en is sterk afhankelijk van de omstandigheden die de wereldwijde oliemarkt bepalen. De huidige brandstofprijzen liggen zelfs al hoger dan het gemiddelde dat voor dit jaar voorzien wordt”, aldus Panteia. 

Redactie LogistiekProfs