Het IT-landschap is definitief veranderd

Marcel te lindert op 3 November 2016

De hoogtijdagen van de standaard
ERP-systemen zijn definitief voorbij, zoveel wordt duidelijk op ICT &
Logistiek. Natuurlijk, bedrijven hebben een ERP-systeem nodig als
gemeenschappelijk platform voor onder meer het vastleggen van transacties. Maar
onderscheid maken doe je niet meer met een ERP-systeem. Daarvoor heb je slimme
tools nodig in de vorm van apps of cloud-oplossingen. De beurs liet meer dan
genoeg voorbeelden daarvan zien.

Apps maken het mogelijk om in korte tijd oplossingen te
vinden voor tijdrovende, arbeidsintensieve of foutgevoelige processen. Het beste
voorbeeld is TransFollow, de digitale vrachtbrief die nu daadwerkelijk momentum
lijkt te krijgen. Diverse partijen tonen op ICT & Logistiek apps die het
mogelijk maken om vrachtbrieven conform de TransFollow-standaard af te handelen
zonder gedoe met papieren vol koffievlekken en vetvingers. Advocaten zien een
belangrijke inkomstenbron opdrogen omdat geen disputen meer ontstaan als gevolg
van zoekgeraakte CMR’s.

Met cloud-oplossingen kunnen bedrijven altijd
terugvallen op de meest actuele oplossingen en data. Een fraai voorbeeld op dit
vlak is TLNplanner, de routeplanner die de norm stelt als het gaat om het
berekenen van kilometers. Meteen na de afsluiting van de Merwedebrug voor
vrachtverkeer is deze brug in de A27 bij Gorinchem ook in TLNplanner
geblokkeerd, zodat gebruikers zich niet kunnen vergissen. Voor introductie van
de internetversie enkele jaren geleden waren dit soort updates in theorie ook
mogelijk, maar dan hadden die eerst op dvd’s moeten worden geperst. Dan nog was
het maar de vraag of bedrijven die dvd daadwerkelijk zouden installeren.

Het grote voordeel van apps en cloud-oplossingen is de
snelheid waarmee op veranderingen in de markt kan worden ingespeeld. Binnen
enkele maanden kan een app worden ontwikkeld voor bijvoorbeeld het toewijzen van
vrachtauto’s aan de docks van een bepaald warehouse. Als dat probleem binnen een
bedrijfsbreed geïmplementeerd ERP-systeem had moeten worden opgelost, had alleen
de aanvraagprocedure al meer tijd in beslag genomen.

Wie wil profiteren van dit soort oplossingen, zal de
traditionele projectmatige aanpak met een vastomlijnd doel, planning en budget
moeten loslaten. Innovatie in IT betekent vandaag de dag snel nieuwe
toepassingen ontwikkelen en testen in de vorm van een ‘proof of concept’. Is de
toepassing succesvol, dan kan die worden uitgebouwd. Is van succes geen sprake,
dan is het zaak snel te stoppen en iets anders proberen. Yellowstar Solutions
toonde op een wand van hun stand op ICT & Logistiek de technieken die
daarvoor kunnen worden gebruikt: scrum & agile.

Ook leveranciers van hardware spelen in op deze trend.
In de boordcomputerwereld zijn steeds meer apparaten te zien die draaien op het
Android-platform en die ruimte overlaat voor gebruik van apps van derden. Dat
biedt chauffeurs de mogelijkheid om meerdere boordcomputer-apps te gebruiken,
maar bijvoorbeeld ook een app die de temperatuursensor in de trailer uitleest of
die de bandenspanning in de gaten houdt. En als ze een parkeerplaats zoeken? Dan
klikken se één va de vele truckparking-apps aan, het liefst één waarmee ze
meteen plekje kunnen reserveren.

Bedrijven die voorop willen lopen, zullen een strategie
moeten opstellen voor deze nieuwe generatie tools. Onderzoeksbureau Gartner
spreekt van ‘bimodale’ strategie, oftewel een tweesporenbeleid. Het eerste spoor
is gericht op de traditionele IT-systemen die elk bedrijf nodig heeft en weinig
aan verandering onderhevig zijn. Behalve ERP-systemen kunnen hiertoe ook
warehouse en transport management systemen worden gerekend. Het tweede spoor
betreft de ontwikkeling van de al genoemde slimme tools zoals apps en
cloudoplossingen. Dat vereist een meer agressieve, creatieve aanpak waarbij
fouten maken mag. Als de snelheid er maar in blijft.

Marcel te Lindert – journalist logistiek en supply chain
Afbeelding: ICT & Logistiek