Havenbedrijf Rotterdam aan de slag met eerste Internet of Things platform

Logistiekprofs op 1 February 2019

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft een nieuw Internet of Things platform laten ontwikkelen. De eerste toepassing levert de haven actuele water- en weergegevens voor met name scheepverkeersplanning en -management. 

Aan de bouw van het IoT-platform werd een jaar lang gewerkt door IBM, Cisco, Esri en Axians en het Havenbedrijf. Chief Operating Officer Ronald Paul noemt het platform een ‘mooie stap in de ontwikkeling van Rotterdam als smartest port’. “Minstens even belangrijk is echter dat we dankzij het cloud platform en de gegenereerde real-time informatie over bijvoorbeeld infrastructuur, water- en weersomstandigheden, missie-kritische processen in de dienstverlening aan onze klanten verder kunnen verbeteren.”

Nieuwe technologieën toevoegen

De generieke bouwblokken die nu zijn geïmplementeerd, bieden het Havenbedrijf Rotterdam een basis om in snel tempo nieuwe technologieën toe te voegen, zoals edge computing, real-time analytics, artificial intelligence, hyper-precise data en blockchain. “Dat is nodig ook, want het havengebied is nog altijd volop in ontwikkeling, waarbij bijvoorbeeld nieuwe fysieke infrastructuur een steeds groter digitaal aspect krijgt”, schrijft het Havenbedrijf in een persbericht. Zo genereren sensoren die op en in kademuren, meerpalen, (water)wegen en verkeersborden zijn verwerkt, op continue basis meetgegevens en kunnen ze communiceren met andere autonome systemen. 

Nauwkeurig voorspellen

Binnen het nu opgeleverde hydro/meteo-systeem worden data over waterstanden, stroming, zoutgehalte, windsnelheid, windrichting en zicht verkregen via een combinatie van 44 sensoren in de haven, vele voorspelmodellen, gegevens van Rijkswaterstaat en astronomische berekeningen. Daarmee draagt de applicatie bij aan het verminderen van wachttijden en optimalisatie van aanleg-, laad/los-, en vertrektijden. Dankzij de technologie kan bijvoorbeeld nauwkeuriger voorspeld worden wat, afhankelijk van het waterniveau, het beste tijdstip is om aan te meren en te vertrekken, onder garantie van een maximale lading.

Koppelen eenvoudig voor externe partijen

Het Loodswezen, Rijkswaterstaat, DCMR en diverse afdelingen binnen het Havenbedrijf maken gebruik van het hydro/meteo-systeem. De verwachting is dat het aantal gebruikers verder zal toenemen. Door gebruik te maken van wereldwijde en open standaarden zou het voor externe partijen eenvoudig zijn om te koppelen met de real-time data.