Groei in transport en logistiek vlakt af in 2019
Supply Chain Management 11.12.2018 | Branchenieuws

Groei in transport en logistiek vlakt af in 2019

Ook in 2019 blijft het druk voor ondernemers in transport en logistiek, al zakt de groei wel wat af. Gemiddeld neemt het volume volgend jaar met 2 procent toe. Ondertussen blijven ook de kosten oplopen. 

Dat blijkt uit de prognose van het ING Economisch Bureau. In 2018 steeg het volume met 3 procent. Die groei zet volgend jaar door, het zij in mindere mate. Hoewel de vervoersvraag afneemt, blijft het zeker in logistieke dienstverlening, het wegtransport en het pakketvervoer in 2019 druk. 

Volumegroei transport en Logistiek.png


Rem op Europese handel

In het binnenland is de vraag vooral afkomstig uit de bouw, detailhandel en de horeca. Het ING Economisch bureau verwacht dat de wereldhandel blijft groeien. Bij Europese klanten is die groei minder uitbundig. Verladers uit de exportgerichte industrie en groothandel gaan dat terugzien in hun cijfers. 

De Brexit biedt zowel bedreigingen als kansen voor de sector. Er wordt een afname van de handel vanuit het Verenigd Koninkrijk voorspeld. Door nieuwe regelgeving groeien de administratieve lasten. Toch kan het vertrek van het VK uit de EU juist de logistieke sector extra omzet opleveren, door hun kennis in douane dienstverlening en opslag. 

Ondernemersvertrouwen daalt

Het enthousiasme over de toekomst neemt wat af. Het ondernemersvertrouwen bereikte in 2018 een hoogtepunt. Aan het eind van het jaar zijn ondernemers kritischer over de moeizame doorbelasting van de stijgende kosten. Daarbij gaat het vooral om hogere loon- en brandstofkosten. 

Ondernemersvertrouwen transport en logis


Dat dalende vertrouwen komt niet uit de lucht vallen. Door de forse kostenstijging werd er minder winst geboekt. Er werd meer werk verricht tegen een lagere marge. Dat leidde uit uiteindelijk tot een groeiend aantal faillissementen in 2018. Vooral wegtransporteurs, pakketbezorgers en expediteurs ondervonden hinder van de lage marges. 

Verwachte loonstijging in 2019

Dat het in 2019 weer financieel opletten is, blijkt uit de prognose van ING. Volgend jaar stijgen de loonkosten verder. Voor de brandstofkosten wordt geen verdere stijging verwacht. ING adviseert bedrijven om in te zetten op kostenbeheersing en productiviteitsverbering per medewerker, bedrijfsmiddel of vierkante meter. Verwacht wordt dat de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt de automatiseringsgolf versnellen, al zullen arbeidskrachten nog niet massaal worden vervangen door robots. 


Plaats een reactie (0)

Reageren