Goederenoverslag zeevaart daalt net zo hard als in 2009
Transport & Distributie 08.07.2021 | Branchenieuws

Goederenoverslag zeevaart daalt net zo hard als in 2009

De aan- en afvoer van goederen in Nederlandse zeehavens is in 2020 met 8,2 procent gedaald tot bijna 558 miljoen ton. Dat is de grootste daling sinds de economische crisis van 2009. 

Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. De overslag van de geloste goederen – 65,5 procent van de totale overslag – was vorig jaar 11,2 procent lager dan in 2019. De afvoer van goederen via de zee naar het buitenland daalde in gewicht met 1,9 procent. Bij de aanvoer was de afname van droge bulkgoederen met 19,9 procent het grootst. Er werd vooral minder steenkool (-34,7 procent) en ertsen (-22,1 procent) aangevoerd, veroorzaakt door de sterk afgenomen staalproductie in Duitsland.


aanvoer-droge-en-natte-b.jpeg

De daling in de aanvoer van natte bulkgoederen is toe te schrijven aan de afname in olieproducten en ruwe olie. Hiervan werd in gewicht 14,7 en 8,4 procent minder aangevoerd dan een jaar eerder. Dit komt onder andere door een afname van de overslag van stookolie, gasolie en diesel. Minder vliegen en minder personenvervoer tijdens de coronacrisis spelen hierbij een rol. 

Gewicht containers stijgt, aantallen dalen

Terwijl de bulkgoederen een forse daling in de overslag noteerden, steeg de containeroverslag. In 2020 bedroegen de totale aan- en afgevoerde goederen in containers 134 miljoen ton, 0,4 procent meer dan in 2019. De afvoer van goederen in containers steeg met 1,5 procent, terwijl de aanvoer licht daalde. 

Bijna 98 procent van de containers in Nederland wordt gelost en geladen in de haven van Rotterdam. Dit aantal wordt vaak uitgedrukt in TEU, de standaardmaat voor een container. Rotterdam is de grootste containerhaven van Europa met ruim 14,3 miljoen TEU, gevolgd door Antwerpen en Hamburg met respectievelijk 12,0 en 8,5 miljoen TEU. Het aantal containers in Rotterdam daalde in 2020 met 3,1 procent ten opzichte van een jaar eerder. In de haven van Hamburg daalde het met 7,9 procent nog sterker, terwijl Antwerpen een kleine plus noteerde (1,4 procent).

Plaats een reactie (0)

Reageren