​Goede voornemens op uw afdeling

Frits de wind op 4 januari 2016 | 3 minuten leestijd

Bent u het nieuwe jaar ook begonnen met goede voornemens, of heeft u zich wellicht voorgenomen omdat te doen? Misschien heb ik nog wel wat bruikbare tips om de kans van slagen te vergroten.

Het is natuurlijk de tijd van het jaar bij uitstek om te starten met goede voornemens en daar is ook niets mis mee. Helaas horen en zien wij natuurlijk om ons heen allerlei lofwaardige plannen waar na de kortste tijd nog maar bitter weinig van over blijft en dat is jammer, we hadden niet voor niets grootse plannen  en het zou des te mooier zijn als we die ook konden verwezenlijken.

Bedrijfsmatig
Over allerlei plannen in de persoonlijke sfeer (zoals stoppen met roken, gezonder gaan leven, overtollig gewicht afbouwen) wil ik het, hoe mooi en goed de plannen ook zijn, niet hebben.

Mijn aandacht gaat nu eerder naar goede voornemens met uw bedrijf, of uw afdeling. Ook daar worden vaak de mooiste plannen opgesteld en ook daar zijn de resultaten nogal eens teleurstellend. Wat kunnen wij doen om de kans van slagen te vergroten?

Samenhang
Zoals met veel bedrijfsactiviteiten (en vooral in de logistiek!) is de samenhang met de omgeving van groot belang. Procesverbetering, resultaatverbetering en allerlei andere verbeteringen kunnen meestal niet door één persoon of door één afdeling worden gerealiseerd. Stem dus af met uw omgeving (andere afdelingen, collega’s, leveranciers, klanten) wat u van plan bent en hoe u dat wilt bereiken. Acties die op zichzelf staan hebben zelden zo veel effect als acties die in teamverband worden uitgevoerd. Eventueel moet de één meer moeite doen, of meer kosten maken, zodat de ander mooiere of betere resultaten kan behalen. Door hier van tevoren over na te denken en afspraken over te maken, valt er vaak voor alle betrokken partijen voordeel te behalen.

Structuur
Een ander aandachtspunt bij het realiseren van goede voornemens is de onderliggende structuur. Als u wilt aansturen op een ander resultaat zult u ook voor andere input moeten zorgen. Daar kan een andere manier van werken, een opleidingsplan, een andere overleg structuur of een andere manier van meten  een bijdrage aan leveren. En als er eenmaal metingen zijn, kan het resultaat ook objectief worden vastgelegd en opgevolgd.

Borgen
Wederom net als met stoppen met roken, geldt ook voor veranderingen en verbeteringen in bedrijfsmatige omgeving, dat iedereen er bij gebaat is als de verbeteringen stand houden. Er stoppen op 1 Januari veel mensen met roken, maar hoeveel van hen hebben er op 31 januari nog steeds geen sigaret aangeraakt? En op 1 Mei?

Met bedrijfsmatige plannen is het niet anders. Er wordt heel veel opgeruimd rondom de jaarwisseling, maar hoe zorgen wij ervoor dat het opgeruimd blijft? De borging wordt vergemakkelijkt door samenhang (heeft u ook afgesproken dat er in kleinere hoeveelheden wordt besteld?), structuur (zijn de betrokken medewerkers geïnformeerd en hebben die de juiste hulpmiddelen tot hun beschikking?) en meten en opvolgen (bespreekt u de resultaten met de betrokkenen?).

Ik wens u een prachtig nieuwjaar met veel goede voornemens!

Frits de Wind – Logistiek adviseur