Fusie Sandd en PostNL laat op zich wachten

Logistiekprofs op 2 April 2019

De overname van Sandd door PostNL is nog niet definitief. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) acht een vervolgonderzoek nodig om tot een oordeel te komen over de gevolgen van de overname. 

Eind februari werd bekend dat PostNL en Sandd voornemens waren om te fuseren. Waakhond ACM zegt kritisch naar die plannen te kijken. Daarvoor is vervolgonderzoek nodig. 

Onderzoek naar monopoliepositie

“Monopolies zijn altijd slecht voor consumenten en bedrijven”, reageert Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van ACM. In de markt voor zakelijke post, bijvoorbeeld van banken en ziekenhuizen zijn PostNL en Sandd de enige twee landelijke aanbieders. Na de fusie zou PostNL dan vrijwel een monopolist worden, meent ACM. Het bedrijf zou dan op die markt de prijzen kunnen verhogen of de kwaliteit van de dienstverlening kunnen verlagen om kosten te besparen. 

Fusie nodig voor continuïteit postbezorging

Volgens PostNL en Sandd is de overname echter noodzakelijk voor een efficiënte en levensvatbare postbezorging. De efficiencyvoordelen die de overname van Sandd oplevert zijn volgens de partijen ook van belang voor de postvoorziening aan consumenten en zakelijke gebruikers in een sterk krimpende markt. De ACM zegt ook de mogelijke voordelen van de overname te onderzoeken.

Vergunningsaanvraag

PostNL en Sandd zullen nu een vergunningsaanvraag indienen bij de ACM. Laatstgenoemde heeft vervolgens dertien weken om de gevolgen van de overname te onderzoeken. Mocht de ACM geen vergunning verlenen voor de overname, dan kunnen PostNL en Sandd de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat om alsnog een vergunning te verlenen.