Frans Ministerie erkent onterechte boetes bij dubbelbemande ritten

Logistiekprofs op 22 June 2016

Frankrijk
erkent dat het onterecht boetes heeft opgelegd voor het niet houden van pauzes
bij dubbelbemande ritten. Dat blijkt uit een brief van het Franse Ministerie.
Alle opgelegde boetes zullen worden teruggedraaid.

Eind april werd bekend dat vrachtwagenchauffeurs onterecht hoge boetes hadden
ontvangen bij tachograafcontroles. De software in de controlesystemen zou
namelijk geen rekening houden met dubbelbemande vrachtwagenritten, waardoor de
chauffeurs niet aan de verplichtte rusttijd voldeden. Chauffeurs zijn na 4,5 uur
achter het stuur verplicht om rust te nemen en dit te registreren in de
tachograaf. Bij een dubbelmansrit voert de chauffeur zijn rusttijd (omdat de
andere chauffeur achter het stuur zit) in als ‘beschikbaarheidstijd’. De
tachograaf registreerde dat er geen sprake was van rusttijd, waardoor er onterecht een boete
werd opgelegd.

45 minuten rusttijd
De kwestie werd besproken door de Europese Commissie en is nu opgepakt door het
Franse Ministerie. In een brief instrueert het Franse Ministerie alle
handhavingsinstanties om rekening te houden met ‘richtsnoer 2’. Dat betekent
dat 45 minuten van de ‘beschikbaarheidstijd’ (waarbij de chauffeur naast de
bestuurder van het voertuig zit) als rusttijd kan worden beschouwd.

Terugvragen onterechte boetes
TLN adviseert transportbedrijven om de brief van het Ministerie mee te geven
aan chauffeurs, zodat zij deze kunnen tonen aan mogelijke handhavers. Bedrijven
die een boete hebben betaald door het zogenaamd negeren van de rusttijd bij
dubbelbemande ritten, kunnen deze borgsom te zijner tijd terug vragen. De boete
wordt niet automatisch terugbetaald en de procedure kan per rechtbank
verschillen, zo waarschuwt TLN. Bedrijven met vragen over de procedure kunnen
contact opnemen met de brancheorganisatie.

Redactie LogistiekProfs