​Fourth Party Packaging?

Johan faes op 20 april 2015 | 4 minuten leestijd

Vanuit mijn vakgebied kom ik bij veel bedrijven over de vloer die actief zijn in de High Tech sector. Veel van die bedrijven zijn al gewend om te werken met zogenaamde 4PL’ers (fourth party logistics). Voor alle logistieke activiteiten binnen de supply chain is de 4PL het eerste en enige aanspreekpunt. Ze voert een geïntegreerde regie en communicatie over de hele keten heen. Met een 100% focus en expertise, vaak geholpen met ICT oplossingen, hebben zij een volledig beeld over alle informatiestromen en kunnen ze continu verbeteren en optimalisaties doorvoeren op het gebied van integraties, voorraadkosten, beschikbaarheid, efficiency, doorlooptijden, etc.

Wat ik vanuit het perspectief van verpakken en verpakkingen echter vreemd blijf vinden, is dat dit een onderwerp is binnen de supply chain wat in de praktijk toch nog vaak liever in eigen beheer gedaan wordt. Blijkbaar is dit een onderwerp wat gemakkelijk over het hoofd wordt gezien, of waarvan het belang mogelijk zelfs wordt onderschat!

Logistiek uitbesteden is logisch
Logisch dat bedrijven logistiek uitbesteden aan een 4PL’er want het behalen van een afgesproken servicegraad (SLA) en Total Cost of Ownership (TCO) worden steeds belangrijker onderwerpen en cruciaal om een klant tevreden te maken en te houden. Daarnaast is het met de toenemende globalisering en complexiteit van de hedendaagse supply chain steeds lastiger om deze te managen. Het outsourcen van verschillende activiteiten binnen de supply chain (zoals logistiek) biedt dan een groot aantal voordelen:

-Verhoging van focus op de eigen core-business;

-Toegang tot kwalitatieve resources en expertise die je intern niet hebt (of zelf wilt opbouwen);

-Betrouwbaarheid van de specifieke activiteit verhogen (risicobeheersing);

-Verminderen en beheersen van (operationele) kosten;

-Verhogen van productiviteit en efficiency;

-Flexibiliteit en schaalbaarheid;

-Vrijmaken eigen resources voor andere doeleinden;

-Vermindering van het aantal leveranciers naar één aanspreekpunt

-Gebruik kunnen maken van schaalvoordelen die in eigen beheer niet mogelijk zijn.

Servitization – Logistiek als sleutel voor succes
Servitization is momenteel een steeds belangrijker wordend businessmodel bij het vermarkten van kapitaalgoederen in de High Tech sector. Hierbij treedt een verschuiving op van het verkopen van een product naar de verkoop van een product-service systeem. Uw product wordt dan feitelijk het platform voor de levering van services die waarde voor uw klant moeten toevoegen! De betrouwbaarheid en professionaliteit van alle logistieke facetten rondom deze “totaal-ontzorging” worden dan nóg bepalender voor uw succes. Uw prestaties stralen direct af op uw imago als betrouwbare partner. U kunt het zich, simpel gesteld, niet meer veroorloven om onderdelen “op goed geluk” de wereld in te sturen.

4PP (Fourth Party Packing) – Wordt de verpakking niet vergeten?
Waar 4PL in een adem genoemd wordt met logistiek, aarzelt men echter voor verpakken en verpakkingen vaak om externe expertise in te schakelen. Maar uw logistiek is nu echter eenmaal onlosmakelijk verbonden met verpakken. De rol en daarmee het afbreukrisico van verpakken binnen de keten zijn niet te onderschatten. Ook de efficiency verbeteringen en besparingen over de keten heen worden vaak niet (h)erkend.

Onlangs kwam ik het voorbeeld tegen van een verschrikkelijk gevoelig en erg kostbaar onderdeel. Er was erg goed nagedacht over alle eisen en specificaties voor als het per luchtvracht naar de andere kant van de wereld zou moeten. In het kader van “better safe than sorry” werd daarom een extreem goede maar ook dure verpakking ontwikkeld. En wat bleek? Negen van de tien zendingen met dit onderdeel werden lokaal per wegtransport uitgevoerd. Omdat de verpakking bedacht was voor een enkele reis was de instructie nota bene ook nog om het na aankomst te verschrotten. Er is aardig wat kapitaal vernietigd voordat dit aan het licht kwam…

Een voorbeeld van waaruit blijkt dat er in de praktijk helaas vaak geen sprake is van een echte integrale ketenaanpak of beleid. De functioneel opgebouwde structuur van de meeste organisaties leidt ertoe dat verpakken ongemerkt een echte value drain kan zijn omdat niemand over-all procesverantwoordelijk is. En dit terwijl het strategisch belang van een gedegen en integraal verpakkingsmanagement voor veel bedrijven alleen maar groter wordt. Zouden we een partij die de hele zorg rondom verpakken uit handen neemt misschien 4PP’er moeten noemen?

Ed Klijsen – verpakkingsexpert