EVO: Magazijnmanagers moeten focus op veiligheid hebben

Logistiekprofs op 27 augustus 2015 | 3 minuten leestijd

Er zijn in 2014 zeker 77 mensen omgekomen tijdens het uitvoeren van hun werk. Dat aantal zou kunnen verminderen als magazijnmanagers een sterke
focus hebben op veiligheid. Deze focus is zelfs belangrijker dan het aantal
genomen fysieke maatregelen. Dat stelt verladersorganisatie EVO op haar website.

Bedrijven zouden veel geld
investeren in het verbeteren van de veiligheid, maar meten vooraf niet wat het
effect van deze maatregelen zal zijn. En welk effect het op het
bedrijfsresultaat heeft. Als dat inzicht er niet is, zouden maatregelen vaak
tevergeefs zijn. Als voorbeeld noemt EVO daarbij het werken met een heftruck.
Een heftruckchauffeur kan goed opgeleid zijn, maar als collega’s in de rol van
voetgangers niet weten wat er van hun wordt verwacht, kan dat gevaarlijke
situaties opleveren.

EVO roept magazijnmanagers en andere leidinggevenden op om hier initiatief in
te nemen. Het inzicht, de samenhang van maatregelen, de gedragsbeïnvloeding en
de integrale aanpak kunnen vervolgens aangeleerd worden. 

Tips 
In een eerder artikel gaf expert Tom van Blom tips over het vergroten van veiligheidsbewustzijn onder medewerkers. Managers kunnen allerlei maatregelen doorvoeren, maar dat wil niet zeggen dat medewerkers zich bewust zijn van de risico’s. Een middel zou bijvoorbeeld zijn het vormen van observatiegroepen. Een medewerker die de hele dag aan het werk is, heeft nauwelijks tijd om te observeren hoe zijn collega’s het doen. Vorm daarom observatiegroepen die observeren tijdens risicovolle situaties.

Verder loont het om medewerkers mee te laten denken over de veiligheid. Om meer draagvlak te creëren bij je medewerkers, zal je ze moeten betrekken bij de plannen die je als organisatie hebt voor het verbeteren van de veiligheid.

Daarnaast adviseert Tom van BLOM het om bijna-ongevallen met elkaar te delen. Hoe vaak gaat iets wel niet bijna mis? Door stil te staan bij deze situaties kunnen medewerkers van elkaar leren en komen de risico’s onder de aandacht. Maak hierbij wel duidelijk dat het delen van bijna-ongevallen niet bedoeld is om iemand te straffen, maar juist om van elkaar te leren.

Nog meer tips om het veiligheidsbewustzijn onder uw medewerkers te vergroten? Lees hier het  volledige artikel van Tom van BLOM

Redactie LogistiekProfs