EVO herinnert kabinet aan belang logistiek

Logistiekprofs op 15 september 2015 | 2 minuten leestijd

Het kabinet moet investeren in het winnende duo van Nederland: logistiek en export. Dat stellen verladersorganisatie EVO en exportvereniging Fenedex in een reactie op de troonrede. 

Slimme logistiek en sterke infrastructuur
Nu de Nederlandse economie weer in de lift zit, is het volgens EVO en Fenedex belangrijk dat we de werkgelegenheid behouden en naar ons land trekken. Daarom moet het kabinet zich focussen op een slimmere bevoorrading van de binnensteden en een sterke infrastructuur, ook digitaal. De organisaties stellen ook dat slimmere logistiek, waaronder een verdere digitalisering en voltooiing van de interne markt, een van de belangrijkste pijlers moet zijn tijdens het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie in 2016. 

Geen protectionistische maatregelen
Het kabinet moet zich de komende periode vooral niet richten op het treffen van protectionistische maatregelen nu de turbulente wereldpolitiek ook Nederlandse bedrijven treft. Hierbij doelen EVO en Fenedex op de vluchtelingenstromen en de Russische sancties. Op dit moment doet het kabinet er juist goed aan om de blik naar buiten te richten.

Samenwerking overheid en bedrijfsleven
Juist handelsmissies naar opkomende economieën en het sluiten van nieuwe bilaterale en Europese handelsverdragen kunnen de positie van handels- en productiebedrijven verstevigen. Hierbij moet intensief worden samengewerkt tussen de overheid en bedrijven.

Redactie LogistiekProfs