Even voorstellen: finalist LMvhJ Gerhard Kolk van Koopman Autotransport

Logistiekprofs op 21 February 2019

In 2015 stelde Koopman Autotransport zich ten doel om in negen jaar tijd met ruim 70 procent te groeien. Aan Gerhard Kolk (47), Director Operations bij Koopman, de taak om die groei te faciliteren. “Van die uitdagingen die onmogelijk lijken en dan aan het eind van de rit toch lukken. Niets leuker dan dat.”

Als Director Operations bij Koopman Autotransport geeft Kolk de dagelijkse leiding aan zo’n 400 mensen en beheert hij de 285 vrachtwagens van het bedrijf die door heel Europa rijden.

‘Er was weinig ruimte om te investeren’

Menig logistiekeling zou zijn handen daar al vol aan hebben, ware het niet dat Koopman Autotransport in 2015 besloot om fors te willen groeien, zonder daarbij in te leveren op de winstgevendheid. “Wij hadden de ambitie om in negen jaar tijd van 58 miljoen naar honderd miljoen euro te groeien. Er moest eigenlijk een hele nieuwe onderneming komen naast de bestaande onderneming. In die tijd kwamen we net uit een financiële crisis die zijn sporen had achtergelaten. Er was weinig ruimte om te investeren, mede doordat de arbeidsmarkt voor goede chauffeurs extreem krap is.”

Kolk had kort daarvoor de opleiding EMlog (Executive Master Supply Chain Management & Logistics) afgerond en besloot een van de logistieke concepten die hij daar had opgepikt te implementeren. Dit concept gaat uit van vier belangrijke pijlers. “De eerste pijler was het in kaart brengen van het logistieke netwerk. Waar zitten onze partners? En welke partners kunnen ons eventueel ondersteunen bij uitbreiding? Dat zou ons weer een investering schelen.”

De tweede pijler zoomt in op planning en besturing. “Op het moment dat je je netwerk inzichtelijk hebt, moet je bedenken: hoe ga ik dat zo efficiënt mogelijk plannen?

Daarna onderzocht Kolk hoe hij dit met de juiste ICT-processen kon ondersteunen. Hij benoemde een drietal belangrijke projecten: digitalisering, big data en blockchain. Dankzij de inzet van blockchain slaagde Koopman Autotransport er afgelopen jaar in om een auto af te leveren zonder papieren vrachtbrief. Door middel van big data kan Koopman Autotransport uit de orders die het binnenkrijgt een voorspellende waarde halen. “Zo kunnen we een vrachtwagen ergens al naartoe sturen voordat we een order hebben.” 

Bovengenoemde staat of valt natuurlijk met het gedrag van de mensen op de werkvloer. De vierde pijler draait dan ook om de organisatie. “Dat is de belangrijkste pijler, de mensen die het doen. Bij ons draait alles om logistiek en ondernemerschap. Iedere werknemer moet een ondernemer zijn. We hebben alle projecten in verschillende projectgroepen weggezet. Zij hebben al die projecten handen en voeten gegeven.”

Volgens Kolk is er inmiddels een ‘robuust, winstgevend logistiek concept’ neergezet. “We hebben een bedrijf naast ons bedrijf gebouwd.” Op dit moment draait Koopman een omzet van 78 miljoen euro. “Wehebben nu een bepaalde visie op de toekomst, maar de automarkt is sterk aan het veranderen. Men wil een auto gebruiken, niet zozeer bezitten. Daar moeten we snel op kunnen acteren en daar zijn we nu ook op ingericht.” 

Wat maakt Kolk tot dé Logistiek Manager van het Jaar? “Ik denk dat ik buitengewoon goed in staat ben geweest om zonder uitbreidingsinvesteringen een winstgevend strategisch concept neer te zetten om groei te realiseren. Visie, ondernemerschap en goed met mensen kunnen omgaan. Dat is mijn grote kracht en dat doe ik met heel veel plezier.”