Europees Parlement wijst omstreden Mobility Package af

Logistiekprofs op 10 January 2019

Een groot deel van het omstreden Mobility Package is afgewezen door het Europees Parlement. Met het uitgebreide maatregelenpakket moest oneerlijke concurrentie in de Europese transportsector worden tegengegaan. Veel partijen waren de afgelopen weken kritisch over het pakket. 

Op donderdagochtend kwam de Trans-commissie van het Europees Parlement bij elkaar om te stemmen over het Mobility Package. De commissie besloot om de plannen zoals die er nu liggen niet aan te nemen. Slechts één maatregel werd wel aangenomen. Dat betreft de herziene regelgeving op cabotage in Europa. 

Dat betekent dat de huidige regels voor het Europees transport voorlopig worden gehandhaafd. Na de verkiezingen, op 23 mei aanstaande, zal de nieuwe Europese Commissie werken aan een nieuw voorstel. 

Cabotage en rij- en rusttijden

In het pakket stond onder meer dat cabotage onder de detacheringsregels zou moeten vallen. Het internationale vrachtverkeer werd hiervan uitgezonderd, maar zou via de tachograaf streng worden gehandhaafd om te voorkomen dat een voertuig snel even de grens overgaat om direct daarna in diezelfde lidstaat steeds weer opnieuw te kunnen caboteren.

Daarnaast stond een verandering in de rij- en rusttijden gepland. Nu nog mogen chauffeurs tot 90 uur per twee weken rijden. Dat moest veranderen naar maximaal 56 uur per week. 17 leden van het Europarlement stemden voor deze verandering, 28 stemden tegen. 

TLN en vakbonden kritisch op Mobility Package

Transport en Logistiek Nederland (TLN) en vakbonden als FNV reageerden de afgelopen dagen verdeeld over de geplande maatregelen. FNV sprak van ‘verslechteringen die de nekslag betekenen voor het Europese transport’. 

TLN pleitte voor beoordeling per maatregel. Directeur Jan Boeve: “Om deze maatregelen óf allemaal weg te stemmen óf allemaal te ondersteunen is heel vreemd. Het gaat over zoveel verschillende onderwerpen, van verdere liberalisering van de sector tot het al of niet doorbrengen van de lange rustperiode in de cabine van de vrachtauto. Stuk voor stuk belangrijke onderwerpen, die de EU dan ook stuk voor stuk moet beoordelen, vinden wij.”