EU-parlement stemt voor betere arbeidsvoorwaarden chauffeurs, brancheverenigingen teleurgesteld
Transport & Distributie 05.04.2019 | Branchenieuws

EU-parlement stemt voor betere arbeidsvoorwaarden chauffeurs, brancheverenigingen teleurgesteld

Oost-Europese chauffeurs moeten net zoveel betaald krijgen als hun West-Europese collega's en de weekenrust mag niet in de cabine worden doorgebracht. Dat heeft het Europees Parlement beslist bij de stemming over het zogeheten Mobility Package. Brancheverenigingen TLN en evofenedex vrezen voor de gevolgen voor transportondernemers. 

Met het Mobility Package, een uitgebreid pakket maatregelen op het gebied van cabotage, detachering en rij- en rusttijden, wil de EU oneerlijke concurrentie in de Europese transportsector tegengaan. Het parlement kwam eerder niet tot een akkoord; de afgelopen maanden werd er al twee keer gestemd over het mobiliteitspakket. Donderdag werd er op het laatste moment alsnog een meerderheid bereikt. 

Het Europees Parlement is tot de volgende richtlijnen komen: 

Cabotage

De regels voor cabotage (binnenlands vervoer in een EU-lidstaat door een vervoerder uit een andere EU-lidstaat) worden door het Europees Parlement niet verder geliberaliseerd. Chauffeurs dienen maximaal drie dagen cabotageritten uit te voeren en vervolgens een cooling off periode van zestig uur in te lassen. Daarmee wordt het cabotageregime niet verder opengegooid. 

Terugkeer naar huis

Het Europees Parlement wil vrachtwagens wel verplichten om één keer per vier weken terug te keren naar het land van vestiging. Om grensovergangen te registreren wil het EU-parlement in de voertuigen de digitale tachograaf inzetten. Deze wordt al gebruikt voor het registreren van rij- en rusttijden.

Detachering

Het Europees Parlement heeft besloten op regels voor detachering (wanneer een buitenlandse chauffeur hetzelfde loon ontvangt als chauffeurs in het land waarin hij goederenvervoer verricht) een uitzondering te maken voor het vervoer tussen het eigen land en een ander land (bilateraal vervoer). Ook het zogenaamde transitovervoer, enkel vervoer door een lidstaat, is uitgezonderd van detachering. Op cabotage is al vanaf dag één de detacheringsrichtlijn van toepassing. Hiermee wordt een groot deel van het vervoer niet lastig gevallen met onnodige administratieve lasten en wordt de directe concurrentie met nationaal vervoer aangepakt.

Verbod op slapen in de cabine

Vrachtwagenchauffeurs mogen het weekend, waarop zij verplicht rust moeten houden, niet in de cabine doorbrengen. De werkgever moet een hotel betalen of de chauffeur naar huis sturen. 

Akkoord Europese ministers transport

Bovenstaande richtlijnen zijn nog niet definitief. De Europese Raad (de lidstaten) moet nog akkoord geven op de maatregelen van het Europees Parlement. De onderhandelingen daarover starten waarschijnlijk pas in september. Het Europees Parlement gaat namelijk met reces vanwege de aanstaande verkiezingen. 

Evofenedex: 'Akkoord zorgt voor toename chauffeurstekort'

TLn en evofenedex uitten op donderdag kritiek op de plannen. Evofenedex verwacht dat het Europees besluit voor een toename van het chauffeurstekort zal zorgen. “De focus van het pakket ligt op het creëren van een gelijk speelveld tussen concurrerende logistiek dienstverleners uit Europese landen, dat is een goede zaak”, zegt algemeen directeur Machiel van der Kuijl. “Dit is echter in grote mate afhankelijk van betere handhaving in de toekomst. De keuze om tot die tijd de flexibiliteit van Europees transport verder in te perken, leidt tot een sterker stijgend chauffeurstekort in Europa.”

TLN: 'Flexibiliteit wordt ingeperkt'

TLN zegt op onderdelen positief  te zijn over de stemming, maar op andere punten zeer negatief. “Je ziet dat het Europees Parlement op sommige punten begrijpt waar de markt mee is geholpen, maar aan de andere de broodnodige flexibiliteit inperken", zegt Jan Boeve, directeur TLN. De branchevereniging stelt dat de verplichte terugkeer naar huis (één keer in de vier weken moet de chauffeur terugkeren naar het land van vestiging) leidt tot meer lege ritten. Voor de sector is het een extra inperking van de flexibiliteit, aldus TLN. Het totaalverbod op slapen in de cabine zorgt bovendien voor een praktisch probleem. "Het is heel spijtig dat het Europees Parlement hiermee geen rekening heeft gehouden en niet heeft geluisterd naar de transportondernemers."

FNV positief over Mobility Package

Vakbond FNV is wel positief over het pakket aan maatregelen, al maakt het zich wel zorgen over de handhaving. "In eerdere versies van het Mobility Package zaten forse verslechteringen. Chauffeurs zouden langer achter elkaar moeten rijden, minder kunnen rusten en veel loonconcurrentie voor hun kiezen krijgen", schrijft de vakbond. "Die onzalige plannen waren de doodsteek voor het Nederlandse wegtransport. Ze zijn niet alleen van tafel, er ligt nu gewoon een goed pakket waar we positief over kunnen zijn."


Plaats een reactie (0)

Reageren