Een op de drie supply chains haalt productie (deels) weg uit China

Logistiekprofs op 29 June 2020

Een derde van de supply chain-executives overweegt om een deel van de sourcing- en productieactiviteiten weg te halen uit China. Niet alleen COVID-19 heeft voor die verschuiving gezorgd; al ver voor de uitbraak van het coronavirus stonden sterk geglobaliseerde supply chains onder druk. 

Onderzoek van Gartner onder 260 wereldwijde supply chains (uitgevoerd in februari en maart) toont aan dat 33 procent van de respondenten productieactiveiten uit China heeft verhuisd of dit de komende drie jaar van plan is. Uit de resultaten blijkt dat de pandemie slechts een van de verstoringen is waarmee supply chains de afgelopen jaren te maken kregen. 

Stijgende tarieven

De verhuizing uit China wordt deels ingegeven door stijgende tarieven, opgelegd door Amerikaanse en Chinese overheden. Zo zag 40 procent van de respondenten de supply chain-kosten met meer dan 10 procent stijgen. “Voor iets meer dan een kwart van de respondenten was die kostenstijging nog groter”, verklaart Kamala Ramen, senior onderzoeker bij Gartner. “Populaire alternatieve locaties zijn Vietnam, India en Mexico.” 

Veerkrachtige supply chain

Bedrijven wijken bovendien uit naar andere landen om hun supply chain veerkrachtiger te maken. Ramen: “Al in 2018 en 2019 stelde de handelsoorlog tussen de VS en China de logica van sterk uitbestede, geconcentreerde en onderling afhankelijke netwerken ter discussie. Als gevolg hiervan ontstond een nieuwe focus op veerkracht van de supply chain en het idee van meer regionale productie.” Cijfers tonen dat de marge tussen bedrijven die van plan zijn om banen in China toe te voegen en ze er weg te halen in 2019 al sterk was verkleind.

Veerkracht versus operationele efficiëntie

Slechts 21 procent van de respondenten zegt momenteel een zeer veerkrachtig netwerk te hebben. 55 procent van de respondenten verwacht de komende twee tot drie jaar een zeer veerkrachtig netwerk te hebben. Aan veerkracht hangt echter een prijskaartje. 58 procent van de respondenten is het ermee eens dat meer veerkracht ook leidt tot extra structurele kosten, omdat er meer spelers en meer complexiteit aan het netwerk worden toegevoegd. “Om de balans te vinden tussen efficiëntie en veerkracht, moeten supply chains bepalen hoe ze potentiële risico’s kwantificeren tegenover andere supply chain-doelstellingen, zoals kosteneffectiviteit.”

Dichterbij de klant

Een kwart van de deelnemers stelt de productie al (deels) regionaal of lokaal te hebben geregeld, om zo dichterbij de eindklant te zijn. Ramen: “Veel westerse organisaties zullen op de productievloer nieuwe vormen van automatisering moeten verkennen om de kosten van near- of onshoring te verlagen. Sommige bedrijven geven ook de voorkeur aan gedeeltelijke offshoring: de productie in Azië en de eindassemblage dichtbij huis.” 

Logistiek Platform Roosendaal: ‘Maak ruimte voor maakindustrie’

Ook in Nederland gaan er stemmen op voor meer spelers in de maakindustrie, om zo de afhankelijkheid van China te verminderen en het aantal vervoersbewegingen in te dammen. Het Logistiek Platform Roosendaal pleitte eerder deze maand voor de komst van de maakindustrie naar Brabant. 

Afbeelding: humphery / Shutterstock.com