ECS en UC Group zijn eerste implementatiepartners van iSHARE

Logistiekprofs op 1 July 2022

Electronic Commerce Solutions International (ECS) en UC Group zijn de eerste internationale implementatiepartners van iSHARE geworden. De twee bedrijven kunnen nu iSHARE implementeren voor klanten die data op een veilige manier willen delen.

iSHARE is een project van het Neutraal Logistiek Informatie Platform (NLIP), dat bedrijven in de logistiek in staat stelt om data te delen op een uniforme en gecontroleerde manier. Cruciaal in iSHARE is dat de eigenaar van de data bepaalt wat ermee gebeurt. Die beslist welke data wel en niet mag worden gedeeld en wie die data wel en niet mag ontvangen. 

Als voorbeeld noemde projectleider Mariane ter Veen eerder het inkomend transport bij distributiecentra: “Meestal hebben die distributiecentra geen enkel idee wanneer een vrachtauto arriveert. Met iSHARE kan een leverancier zijn transporteur het recht geven om data over de verwachte aankomsttijd automatisch te delen met het distributiecentrum. Als de transporteur besluit om een charter in te huren, kan hij dat recht ‘doordelegeren’. Dankzij de gemaakte afspraken kan het distributiecentrum toch erop vertrouwen dat die data daadwerkelijk gaan over de lading van de leverancier.”

Implementatie van het afsprakenstelsel

Het afsprakenstelsel is begin 2018 vastgesteld. Door de handen ineen te slaan met iSHARE kunnen ECS en UC Group klanten uit de logistiek helpen met de implementatie van het afsprakenstelsel.  

ECS is actief op het gebied van Enterprise Applicatie Integratie en veilige uitwisseling van data over het internet. “iSHARE haalt vertrouwensbarrières weg om data te delen tussen de verschillende partijen, terwijl ECS de technische barrières wegneemt die er nog zijn”, zegt Ben van Rinkel, directeur van ECS international. “Wij staan voor veilige en eenvoudige data-uitwisseling. Ik ben dan ook blij dat wij met iSHARE onze klanten kunnen helpen snel en veilig hun data uit te wisselen.”

UC Group betrokken bij ontwikkeling van iSHARE

UC Groep is al sinds het begin van het iSHARE-project betrokken bij de ontwikkeling van het afsprakenstelsel. Het consultancybureau in operations & supply chain management vraagstukken denkt met iSHARE haar dienstverlening te kunnen optimaliseren. “Als UC Group willen we voorlopen door te doen”, aldus Pascal van Beek, Managing Director van UC Group. 

“Daarom hebben we ons vanaf het begin gecommitteerd aan de ontwikkeling van iSHARE. Met het afsprakenstelsel kunnen we onze klanten helpen op een eenvoudige, praktische manier informatie binnen een keten te delen, waardoor integrale verbetering van die ketens weer een stap dichterbij komt.”