Eco2city gebruikt als eerste in Nederland het GS1 pakketlabel
Packaging & Labelling 25.04.2018 | Branchenieuws

Eco2city gebruikt als eerste in Nederland het GS1 pakketlabel

Non-profitorganisatie Eco2city zet als eerste partij in Nederland het GS1 Pakketlabel in. Met het label wil Eco2city zowel dikkere vervoersstromen naar de stadsranden als slimmere gebundelde routes naar afleveradressen realiseren. Dit leidt volgens de initiatiefnemers tot 'de meest optimale oplossing voor elk transportonderdeel binnen een keten'.

Een GS1 pakketlabel is een standaard pakketlabel dat ervoor zorgt dat pakketten voor alle betrokkenen op dezelfde manier te herkennen zijn. Dit zorgt voor geoptimaliseerde interoperabiliteit tussen online retailers, vervoerders en andere partijen in de pakketbezorgingsketen. 

Volgens Birgit Hendrix en Max Prudon, verbonden aan de non-profitorganisatie, maakt het label de weg vrij om een 'end-to-end oplossing' op één platform aan te bieden. “Wat we hebben ontwikkeld is een platform waarop de keten van goederen en bedrijven eenvoudig is te volgen voor alle partijen. De nadruk ligt daarbij vooralsnog wel op de verzender en de koper van het pakket", stellen de twee in een persbericht. 

Het doel dat Eco2city nastreeft - emissieloze stadslogistiek - is volgens Hendrix en Prudon niet nieuw, maar het GS1 Pakketlabel als middel wel. In de huidige situatie geeft doorgaans één bedrijf inzicht in de keten, zoals DHL of PostNL. "Ze hebben allemaal eigen systeem en kleur. Met Eco2city zorgen wij voor een breed toepasbare neutrale oplossing. Het GS1 Pakketlabel maakt dit mogelijk.”

Eco2city mikt met het platform primair op verladers, zodat deze duurzaamheid op de agenda zetten van partijen elders in de logistieke keten. “Iedereen kan er gebruik van maken. We kiezen immers voor een standaard die in theorie voor elke ketenschakel te gebruiken is, mits een bedrijf dat wil.” 

Hubs aan stadsranden

Om de adoptie van het label op gang te brengen, faciliteert Eco2city de oprichting van hubs aan stadsranden. “We richten ons specifiek op hubs omdat er al voldoende vervoerders zijn. De laad-loslocaties zorgen ervoor dat aan beide kanten van de keten optimale keuzes te maken zijn. Goederen vanaf de verlader tot aan de hub zijn efficiënter te vervoeren en daarnaast ontstaan er bundelingsmogelijkheden voor de last-mile.”

De oprichting van de hubs aan de rand van plaatsen is vooral een pré voor steden met nauwe straten, problemen met luchtkwaliteit of een complexe verkeerssituatie. Daarom zien Hendriks en Prudon kansen voor diverse andere steden die duurzaamheid hoog op de agenda hebben staan.

Optimale pallets en rolcontainers

Het GS1 Pakketlabel moet helpen bij het creëren van optimale pallets en rolcontainers, vanaf de verzender naar een hub en vanaf de hub naar de eindklant. Gebruiken ketenpartijen een standaardlabel, dan is de data eenvoudig uitwisselbaar. In dat geval maakt het volgens Hendriks en Prudon niet uit hoe de samenstelling van een pallet naar de hub toe eruit ziet. Die pallets zullen meer artikelen tellen. De afleveringen klantspecifiek maken voor het laatste deel van de reis vindt immers pas in de hub plaats.

“We willen door gebruik te maken van het GS1 Pakketlabel de virtuele zending loskoppelen van de fysieke zending, ofwel de verschillende pakketleveranciers. Een verzender of verkoper van goederen – dit is in veel gevallen een verlader of een groothandel - kan een goede duurzame start maken door voor het Eco2city-model te kiezen.”

Triple X-visie

Eco2city hanteert de Triple X-visie op stadslogistiek voor het omzetten van haar doelen naar de praktijk. Zending en bijhorende data moeten hierbij los van elkaar te optimaliseren zijn. Ook moeten kosten en baten in de keten inzichtelijker worden. Tenslotte dienen er operationele slimme stadshubs aan de rand van elke stad te komen voor het bundelen van de kleinschalige goederenstromen.

Aansluiten hubs voor stadslogistiek

Inmiddels zijn er vier hubs bij Eco2city aangesloten: Den Bosch, Maastricht, Nijmegen en Enschede. Op de planning voor 2018 staan meer hubs, maar in elk geval zes nieuwe verladers die van het platform gebruikmaken. Een verlader die kiest voor de Eco2city opzet, start met het genereren van een label, per doos of per pallet dan wel rolcontainer.

“Verladers delen de info vervolgens met ons via een upload, handmatig of via EDI. Hiermee is de orderinfo gedeeld en zijn de orders als ze binnenkomen te scannen. De fysieke en virtuele stroom komen daarmee samen.” Op de hub zijn pallets uit elkaar te halen in separate zendingen en deze ‘parcels’ zijn dan toe te kennen en te verdelen over de ritten.

“Is er sprake van meerdere verladers voor de eindaflevering, dan zijn de verschillende pakketnummers weer op één virtuele vrachtbrief zetten voor de eindklant. Die zet vervolgens maar één handtekening die zichtbaar is voor de betrokken verladers. Alle codes en artikelen zijn zo door de keten heen te volgen.”

Kosten en opbrengsten

Hendriks en Prudon stellen dat met de huidige opzet de kosten en opbrengsten eerlijk zijn te verdelen met behulp van de incoterms (afspraken over rechten en plichten koper en verkoper bij internationaal transport van goederen). Ze menen dat een white label oplossing, dus zonder de kleur van een vervoerder, het meest transparant en duurzaam is.

“In een keten betaalt een verlader een paar euro per doos en de logistiek dienstverlener doet daar alles voor. Wil je vervolgens de last-mile optimaliseren, dan blijkt dat lastig. Het totaalbedrag is immers totaal niet transparant. De eindontvanger wil vervolgens soms ook wel wat anders, maar heeft niet de macht om dat kenbaar te maken bij de verlader of de dienstverlener. Daarin willen we verandering brengen.”

Volgens de initiatiefnemers neemt de last-mile veertig procent van de transportkosten in de keten voor zijn rekening. Ze baseren zich daarmee op cijfers in een rapport van Consumer Goods Forum en consultants van EY. Daaraan is met het Eco2city-platform nu een prijskaartje te hangen.

'Overheid kan gebruik pakketlabel afdwingen'

Hendriks en Prudon realiseren zich dat ze er nog niet zijn. Meer actie vanuit overheden zou welkom zijn, menen ze. “De overheid kan enerzijds zelf duurzamer gaan opereren en anderzijds ander logistiek gedrag afdwingen en zeggen dat ze het pakketlabel, ‘GS1 Pakketlabel’ gebruikt willen zien." Als voorbeeld noemen Hendriks en Prudon zenderprojecten. "Daar kunnen overheden bijvoorbeeld bundelingseisen aan verladers stellen." 


Plaats een reactie (0)

Reageren