'Dubbelbemande ritten ontvangen onterecht boetes in Frankrijk'
29.04.2016 | Branchenieuws

'Dubbelbemande ritten ontvangen onterecht boetes in Frankrijk'

Enkele vrachtwagenchauffeurs hebben sinds maart 2016 in Frankrijk onterecht hoge boetes ontvangen bij tachograafcontroles. De software in de controlesystemen zou namelijk geen rekening houden met dubbelbemande vrachtwagenritten. Dat stelt de organisatie Transport in Nood

Chauffeurs moeten na 4,5 uur reistijd rust nemen en dit registeren in de tachograaf. Bij een dubbelmansrit voert de chauffeur zijn rusttijd (omdat de andere chauffeur achter het stuur zit) in als 'beschikbaarheidstijd'. Volgens Transport in Nood werd dit in Frankrijk niet als pauze gezien, terwijl dat wel had gemoeten. Dit heeft bij enkele chauffeurs tot hoge boetes geleid. 

De Europese Commissie heeft de kwestie besproken, waarbij een Franse afgevaardigde erkende dat het probleem bij de controlesoftware ligt. Controleurs zouden niet op de hoogte zijn geweest van de storing. Verladersorganisatie EVO adviseert chauffeurs van dubbelbemande ritten om - tot de storing is opgelost - alsnog de rusttijden te hanteren die gelden bij een enkele bemanning. 

Redactie LogistiekProfs 

Blijf altijd op de hoogte
Meld jezelf aan voor de nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws, trends, innovaties en ontwikkelingen uit de branche.


Plaats een reactie (1)

Reageren
 • Jan Delft
  02.05.2016 - 18:05 uur | Jan Delft

  Ik denk niet dat Transport in Nood het gaat winnen van de Franse Controleurs. Na 2x 4,5 uur sturen zul je volgens mij toch echt aan de kant moeten voor minimaal 45 minuten rust. Beide chauffeurs hebben dan namelijk 4,5 uur gereden en de tijd op de passagiersstoel geldt niet als rust net zoals laden of lossen niet geldt als rust maar als arbeidstijd.

  Waar halen die Fransen dit vandaan:
  Verordening 561/2006 Rij- en rusttijden
  Artikel 7: Na een rijperiode van vier en een half uur neemt de bestuurder een aaneengesloten onderbreking van ten minste vijfenveertig minuten, ten zij hij een rusttijd neemt.

  Wat is een onderbreking?
  Artikel 4d: Onderbreking: elke periode waarin de bestuurder niet mag rijden en ook geen andere werkzaamheden mag verrichten en die uitsluitend dient om te rusten;

  Wat wordt verstaan onder andere werkzaamheden?
  Artikel 4e: Andere werkzaamheden: alle activiteiten die worden gedefinieerd als arbeidstijd in artikel 3, onder a), van Richtlijn 2002/15/EG, behalve rijden.

  Richtlijn 2002/15/EG Arbeidstijd
  In deze richtlijn wordt verstaan onder arbeidstijd: de periodes waarin de werknemer niet vrijelijk over zijn tijd kan beschikken en op de werkplek moet blijven, gereed om aan het werk te gaan, en daarbij belast is met bepaalde aan die dienst verbonden taken.

  In deze richtlijn wordt verstaan onder beschikbaarheidstijd: andere perioden dan pauzes of rusttijden, waarin de mobiele werknemer niet op de werkplek behoeft te blijven, doch beschikbaar moet zijn om gevolg te kunnen geven aan eventuele oproepen om de rit aan te vatten of te hervatten, of om andere werkzaamheden uit te voeren.

  De kwestie spitst zich volgens mij toe op of de werknemer op de werkplek moet blijven. Wat verstaat de richtlijn onder werkplek:
  Artikel 3c: Werkplek: het voertuig waarvan de persoon die mobiele werkzaamheden in het wegvervoer uitoefent voor zijn taken gebruik maakt.

  Dus niet de bestuurdersstoel maar het voertuig. Dus zolang de bijrijder in het voertuig zit telt de standby tijd nog steeds als arbeidstijd en wordt er dus niet gerust. Lossen telt ook als arbeidstijd en dan wordt er ook niet gerust. Kortom, na 4,5 uur chauffeur 1 en na 4,5 uur chauffeur 2 moeten beiden chauffeurs 45 minuten rust maken. Dit zien de meeste planners over het hoofd en dat blijft boetes opleveren in Frankrijk vrees ik.