Dit betekent het Klimaatakkoord voor de sector transport en logistiek

Logistiekprofs op 28 december 2018 | 3 minuten leestijd

Er ligt een Klimaatakkoord op tafel. Eerder deze week presenteerde de overheid een concept Klimaatakkoord, waarin afspraken staan met de elektriciteitssector, de industrie, de gebouwde omgeving, de transsportsector en de landbouw. Voor de sector transport en logistiek zijn de volgende (voorlopige) maatregelen afgesproken.

Aanschafsubsidie voor zero emission vracht- of bestelauto’s

Transportondernemers die de komende jaren een uitstootvrije vracht- of bestelauto aanschaffen, ontvangen daarvoor subsidie. Het gaat om een aanschafsubsidie van 40 procent van de meerkosten ten opzichte van een vergelijkbare dieselvariant. In 2019 wordt de precieze regeling uitgewerkt. 

Zero emission-zones in grote gemeenten

De grootste gemeenten zullen vanaf 2025 een zero emission-zone invoeren voor nieuwe vracht- en bestelauto’s. De grenzen van deze zones worden in 2020 gepresenteerd, zodat ondernemers de tijd hebben om zich voor te bereiden. Voor bestaande vrachtauto’s geldt een overgangsregeling: niet afgeschreven euro 6-vrachtauto’s mogen na 2025 nog een paar jaar gebruikt worden in de zero emission-zones. 

Accijnsverhoging op brandstof

De accijns op benzine en diesel wordt vanaf 2020 1 cent duurder. Vanaf 2023 gaat de accijns op diesel met nog 1 cent omhoog. 

Ketenefficiëntie

In het Klimaatakkoord wordt veel aandacht besteed aan optimalisatie van logistieke ketens. Door betere belading en planning kan uitstoot worden teruggedrongen. Volgens TLN en evofenedex, betrokken bij de totstandkoming van het akkoord, moet worden samengewerkt om optimalisatie in de keten te realiseren. De Topsector Logistiek zal betrokken zijn bij de sectoraanpak om producten en diensten te ontwikkelen die bedrijven zal stimuleren om efficiëntieslagen te maken in de logistieke ketens waarvan zij deel uitmaken.

Kilometerheffing vrachtauto’s

De veelbesproken maatregel uit het regeerakkoord ligt nog steeds op tafel: de kilometerheffing op vrachtauto’s. Vanaf 2023 betalen transportondernemers per gereden kilometer. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de netto-opbrengsten van deze maatregel worden ingezet voor verduurzaming en innovatie van het wegvervoer, bijvoorbeeld het stimuleren van niet-fossiel rijden. De opbrengsten kunnen ook ingezet worden voor andere duurzame maatregelen in de sector. 

TLN en evofenedex positief over Klimaatakkoord

Zowel TLN en evofenedex zijn positief over het voorlopige akkoord. TLN spreekt van een ‘mooie combinatie van stevige ambitie en gezond realisme’. Machiel van der Kuijl, algemeen directeur bij evofenedex, zegt in een verklaring: “De nu voorliggende maatregelen maken dat handels- en productiebedrijven via hun logistiek competitief blijven en goed bijdragen aan het oplossen van het klimaatvraagstuk.”

Het Planbureau voor de Leefomgeving rekent de maatregelen de komende tijd door om te onderzoeken of hiermee het gestelde doel van 49 procent CO2-reductie in 2030 gehaald wordt. Een definitief Klimaatakkoord wordt op zijn vroegst in het voorjaar van 2019 getekend, verwacht TLN.

Gerelateerde artikelen