‘Dead-On-Arrival gereduceerd door verpakkingsbeleid’

Logistiekprofs op 17 november 2014 | 2 minuten leestijd

Het aantal zendingen met een DOA (Dead-On-Arrival) notering kan fors worden verlaagd als logistiek managers hun verpakkingen standaardiseren.

Verhogen nettowinst 
Dat blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. Omdat DOA’s meestal een klein percentage van de zending behelzen, zien logistiek managers het niet als prioriteit om hier beleid op te voeren. Toch blijkt dat slechts een klein percentage van producten als DOA is geregistreerd. Het daadwerkelijke percentage zou op 0,5 tot 2 procent liggen. De kosten die deze DOA's met zich meebrengen, zijn behoorlijk hoog omdat er betaald moet worden voor reparatie/onderzoek, transport en voorraadbeheer. 

Het onderzoek laat zien dat het aanpakken van DOA's wel degelijk belangrijk is. Een reducering van het aantal DOA’s zou namelijk kunnen leiden tot twintig procent meer nettowinst. Dat is deels te wijten aan een kostenreductie, maar ook door een verhoging van het serviceniveau en de klanttevredenheid. Bedrijven zijn namelijk geneigd terug te komen bij een leverancier die een hoog serviceniveau biedt.

Verpakking vaak oorzaak DOA
Praktijkcases van drie bedrijven tonen aan dat veel DOA’s verpakkingsgerelateerd zijn. De oorzaak van de schade wordt vaak gekoppeld aan het product zelf, maar diepere data-analyse laat zien dat de logistiek hier een grote rol in speelt. Het niet correct handelen of verpakken van het product blijkt vaak de oorzaak van een DOA. Die schade kan effectief verminderd worden door het gebruik van uniforme verpakkingen vanuit een geharmoniseerd verpakkingsbeleid.

Tips 
Verpakkingsconsultancy FPC geeft hiervoor vier tips. Ten eerste is het raadzaam om geen honderden verschillende verpakkingen te gebruiken, maar gestandaardiseerde verpakkingen voor 95 procent van de producten. Vervolgens is het van belang het verpakkingsproces te definieren, zodat de werkvloer weet welke verpakkingen te gebruiken. Daarnaast moet de gehele supply chain bij het proces betrokken worden en is het belangrijk dat er verpakkingen voorgeschreven worden op basis van kwetsbaarheid van goederen en hun bestemming.

Redactie LogistiekProfs