‘De vloer is een onlosmakend onderdeel van een nieuw material handling systeem’

Glenn verhoef - van berlo op 3 september 2020 | 3 minuten leestijd

Glenn Verhoef, commercieel directeur bij Van Berlo I Experts in funderingen en bedrijfsvloeren, vertelt over de essentiële samenwerking bij de inrichting van distributiecentra tussen de leverancier van automatische systemen en Van Berlo.

“Door de steeds hogere prestatie-eisen van een distributiecentrum, en zo ook de vloer, is het essentieel om als vloerenexpert in een vroeg stadium betrokken te worden door de opdrachtgever/eindgebruiker, om de eisen van de vloer af te stemmen op het material handling systeem dat gebruikt gaat worden.”

Vlakheidseisen vs. vervormingseisen

Smalle gangen distributiecentra kennen hoge eisen aan de vloervlakheid. Smalle gangen trucks moeten zonder hinder met hoge snelheid door de gang kunnen rijden.

“De laatste jaren worden er veel automatische magazijnen gebouwd, waarbij de efficiëntie nauwelijks nog afhangt van het beschikbare personeel. In het geval van de automatische magazijnen ligt de focus niet zo zeer op de vlakheid van de vloeren, maar met name op de vervormingseisen”, aldus Verhoef. 

Vervormingseisen

De hoge vervormingseisen vloeien voort uit de eis dat de bewegende delen op een juiste wijze samen moeten werken. Wanneer er te veel vervorming optreedt, zou het proces in het systeem verstoord kunnen worden, bijvoorbeeld als een kraan of lift op de verkeerde hoogte uitkomt. De hoge vervormingseisen liggen in basis in het material handling systeem zelf. De eisen worden vervolgens geprojecteerd op de fundatie, die in de meeste gevallen bestaat uit een vloer. De belangen voor een goed werkend systeem zijn zeer groot, waardoor de vervormingseisen streng zijn.

Leveranciers van material handling systemen verwijzen naar normen als FEM 9.831-1 en FEM 9.832. In de normen wordt gesproken over rotaties van 1:3000, wat in houdt dat er 0,33 millimeter vervorming op mag treden over één meter. Dat is ongeveer een factor tien kleiner dan gangbare vervormingseisen in de bouwwereld.

“Het material handling systeem en de fundatie beïnvloeden elkaar. De verdeling van krachten is afhankelijk van de stijfheidsverhoudingen van alle onderdelen in zowel het systeem als de fundatie. Denk daarbij aan funderingspalen, stalen liggers, enzovoort. Uiteindelijk treedt er vervorming op basis van de verdeling van de krachten.”

Advies engineeringsbureau

Verhoef vervolgt: “Ons interne engineeringsbureau, Van Berlo Engineering, is in staat om in een vroeg stadium mee te denken met de wensen en eisen van de opdrachtgever, eindgebruiker en leverancier van het material handling systeem. Met als resultaat een optimaal (en vaak kostenbesparend) advies met betrekking tot het vloerontwerp. We trekken samen op en hebben inmiddels een aantal prachtige referentieprojecten. Vaak is er een kostenbesparing op de dikte van de vloer te realiseren, wat daarnaast ook nog een tijdbesparend is, doordat de uitvoering sneller gereed is. Een win-winsituatie voor alle betrokken partijen.”

Gerelateerde artikelen