De supply chain wordt volwassen, maar ketensamenwerking blijft uitdaging

Logistiekprofs op 16 April 2018

Supply chain management raakt ingeburgerd in het Nederlandse bedrijfsleven. Toch worstelen bedrijven nog altijd met externe ketensamenwerking, terwijl de noodzaak ervan snel toeneemt door het hoge tempo waarin de markt verandert.  

Dat blijkt uit de Nationale Supply Chain Monitor 2017. Het tweejaarlijkse onderzoek – opgezet door BLMC Supply Chain Optimization in samenwerking met de Nyenrode Business Universiteit – meet de toepassing van supply chain management in Nederland. De 181 respondenten reageerden op zestig stellingen. De uitkomst laat zien in welke fase van supply chain volwassenheid het Nederlands bedrijfsleven zit. 

Externe samenwerking is een grote stap

Op een schaal van 1-5 scoort Nederland nu een 2,8. Dat is 0,1 punt lager dan de 2,9 in 2015. Volgens het rapport betekent dit dat bedrijven moeite hebben met de stap van interne (level 2) naar externe (level 3) ketensamenwerking. “Dat de score hier blijft steken, geeft aan dat die externe samenwerking een grote stap is voor veel bedrijven.” 

Aantal achterblijvers daalt

Wel is het aantal ‘achterblijvers’ fors gedaald sinds 2015. Het aantal bedrijven met een score van minder dan 1,67 bedraagt nog maar 4 procent, terwijl dat in 2015 nog 30 procent was. “Dat betekent dat op het niveau van level 2, interne afstemming, nog steeds vooruitgang wordt geboekt.”

Noodzaak tot agile keten

Hoewel interne ketensamenwerking dus op gang komt, stokt deze vaak bij de deur naar buiten. Daarmee laten bedrijven kansen liggen. Zeker nu de noodzaak tot een ‘agile’ keten steeds groter wordt, beargumenteert het rapport. Prof. dr. Jack van der Veen van Nyenrode Business Universiteit: “De markt kenmerkt zich steeds meer door complexiteit, onzekerheid en voortdurende variabiliteit. In een statische markt kan een centrale top-down aansturing prima functioneren. Echter, steeds vaker moet de keten ‘agile’ zijn. Supply chains moeten flexibel kunnen inspringen op de snel veranderende wensen en omstandigheden in de markt. Lerend vermogen, responsiviteit en innovatie zijn daarbij essentieel. Dat kan alleen met supply chains die zijn gebaseerd op vertrouwen, gegevensuitwisseling en strategische samenwerking.”