De prijzen stijgen, maar de winst stijgt niet mee

Logistiekprofs op 4 juni 2018 | 3 minuten leestijd

In het eerste kwartaal van 2018 zijn de prijzen in de sector transport en logistiek flink gestegen. Omdat ook de kosten voor personeel en brandstof toenamen, noteerden ondernemers amper meer winst. 

Minder bedrijvigheid

Dat blijkt uit de TLN-Conjunctuurenqu√™te. De branchevereniging spreekt van een ‘opvallende daling in de bedrijvigheid’. Het aantal ondernemers dat een hogere bedrijvigheid meldt, daalde van 62 procent in het laatste kwartaal van 2017 naar 52 procent in het eerste kwartaal van 2018. 12 procent van de ondernemers meldt een lagere bedrijvigheid, ten opzichte van 8 procent in het laatste kwartaal van 2017. “Nu is het eerste kwartaal van een jaar altijd wat minder druk dan het laatste, maar toch is dit een opvallende daling te noemen”, stelt TLN. 

Stijging prijsniveau logistiek

Ondernemers vroegen in het eerste kwartaal een hoger bedrag voor hun diensten. Bijna 70 procent meldt een stijging van de prijzen, een krappe 30 procent geeft aan dat de prijzen gelijk zijn gebleven. Bijna 1 procent meldt een daling van de prijzen. Een vergelijkbare stijging van het prijsniveau kwam gedurende negen jaar niet voor, zo meldt de branchevereniging. 

Lees ook: Omzetgroei logistiek blijft achter op het mkb-gemiddelde

Winst blijft achter

In dat opzicht is de stijging van de winsten een tegenvaller. Ondernemers noteerden amper meer winst in het eerste kwartaal van 2018. Een krappe veertig procent geeft aan dat de winsten hoger waren dan het laatste kwartaal van 2017. Maar een ruime 40 procent meldt dat de winst gelijk is en 20 procent meldt zelfs een daling van het winstniveau. Toch betekent dit niet dat ondernemers nu verlies draaien. 72 procent van de ondernemers geeft aan het kwartaal met winst af te hebben gesloten. 

Hogere lonen en dieselprijs

De oorzaak van het achterblijven van de winst is te vinden in de hogere lonen en de stijgende dieselprijs. Sinds januari 2018 gelden er nieuwe lonen in de sector transport en logistiek. De gemiddelde loonkosten in 2018 zouden 5,7 procent hoger zijn dan in 2017. 

Ook de dieselprijs zat in de lift. Deze stijging werd in 2017 al ingezet. De gemiddelde prijs van een liter diesel viel in het eerste kwartaal van 2018 2,5 procent hoger uit dan het jaar daarvoor. Voor de middellange termijn pleit TLN voor een overstap op elektrisch aangedreven voertuigen en biobrandstoffen. Tot die tijd doen ondernemers er goed aan om te besparen op diesel.