De kloof tussen logistieke theorie en werkelijkheid

Vincent wiers op 28 september 2015 | 2 minuten leestijd

Vincent Wiers schrijft over het gebrek aan empirisch onderzoek in de logistiek; onderzoek dat is gebaseerd op werkelijke data. “Veel artikelen in de topjournals zijn nogal wereldvreemd en zullen nooit een toepassing vinden in de praktijk.” 

Op Linkedin startte ik onlangs een discussie over de kloof tussen theorie en werkelijkheid in de logistiek. Het wetenschappelijk onderzoek vindt grotendeels plaats onder de noemers Operations Research of Management, en Management Science. Het onderzoek is sterk kwantitatief georiënteerd, waarbij meestal vanuit een model wordt geredeneerd waarbij een toepassing in de praktijk wordt gesuggereerd. Met andere woorden, een normatieve en model gedreven benadering. 

Weinig aandacht voor empirische data 
Nu is een dergelijke benadering soms erg nuttig, maar er moet een balans zijn met onderzoek dat gedreven wordt door de empirie – de werkelijkheid dus. En dan bedoel ik niet simulatie op een computer. Het ‘vervelende’ van empirische data is echter, dat die niet doet wat de onderzoeker wil. Het kost veel tijd om goede data te verzamelen, en een model te ontwikkelen dat iets met die data kan. Omdat wetenschappers in deze tijdsgeest hard worden afgerekend op het aantal publicaties in topjournals, is het te begrijpen dat empirisch onderzoek minder aandacht krijgt. Maar dit betekent, dat de kloof tussen theorie en praktijk nog lang in stand zal blijven. Veel artikelen in de topjournals zijn nogal wereldvreemd en zullen nooit een toepassing vinden, omdat de modellen uitgaan van enorme vereenvoudigingen.

Uitzonderingen 
Er zijn gelukkig ook uitzonderingen. Ik zie in mijn directe omgeving onderzoekers werkzaam die het lukt, om mathematische modellering te combineren met praktische relevantie. Maar het zijn er nog veel te weinig, en studies over veranderprocessen in de logistiek zijn al helemaal zeldzaam. Nu hoeft niet al het onderzoek praktisch direct relevant te zijn, maar de verdeling is nu erg scheef. Het puur streven naar aantallen publicaties moet niet meer leidend zijn – een universiteit mag zelf ook een visie hebben, wát voor publicaties dat zouden moeten zijn. En wetenschappers die schrijven over logistieke processen, zouden toch tenminste een aantal jaren in de praktijk moeten hebben doorgebracht. 

Vincent Wiers – expert planning & scheduling