​De eerste lessen van Covid-19 voor supply chains

Hans groen op 12 maart 2020 | 3 minuten leestijd

Nu de WHO spreekt van een pandemie, neemt het alarmistische en onzekere karakter rondom het coronavirus steeds verder toe. Elk nieuw rapport biedt amper aanknopingspunten over welke maatregelen het beste genomen kunnen worden. Het dwingt bedrijven wel om na te denken over de robuustheid van hun supply chain

Wuhan, dat als eerste stad werkelijk in de greep kwam van het virus, is een centrum van de staalindustrie. Het is het centrum van bedrijven als Nissan, Honda maar ook IBM, Honeywell. De stad van 11 miljoen inwoners is een dominant punt in vele supply chains. Niet voor niets hield het internationale bedrijfsleven meteen zijn hart vast toen de stad in lockdown ging. Onderdelen in vele supply chains – van productie, assemblage tot finishing – passeren of vinden hun oorsprong in deze stad.

Nu kunnen supply chains door voorraadvorming in de keten vaak sterkere fluctuaties opvangen, maar het probleem is de onvoorspelbaarheid van de verspreiding en de duur van de epidemie (nu zelfs pandemie). En deze uitbraak in China wordt extra gecompliceerd door de voortdurende handelsoorlog die Trump voert tegen China.

Sinds Trump zijn handelsoorlog begon hebben al veel bedrijven de eerste stappen gezet om hun productielocaties te verplaatsen naar landen als Indonesië of de Filipijnen. Maar gezien de snelle en brede verspreiding zal dat maar beperkt soelaas bieden.

Een van de lessen die geleerd kan worden van epidemieën zijn de verschillende fases waarin een land verkeert en het feit dat, afhankelijk van de afstand tot de bron, andere landen zich in een andere fase verkeren. 

Door deze verschuiving kan het ene land nog goed functioneren terwijl het andere land in lockdown is. Afhankelijk van de duratie kan dit beeld omdraaien. Zoals nu te zien is dat China langzaam herstelt en weer operationeel wordt, terwijl Europa de ergste effecten afwacht.

Het andere effect waar men rekening mee moet houden is de reactie van de consument. Gaat deze hamsteren? Dan wordt uw supply chain-voorraad leeggezogen. Of ontstaat er een vraaguitval? Ook deze reactie kan verschillen per besmette regio, afhankelijk van de fase waarin de epidemie/pandemie zich verkeert.

Deze uitbraak zou wederom een duidelijk wake-up call moeten zijn voor supply chain professionals om te zorgen voor een goede internationale spreiding van sourcing en manufactering locaties. Niet alleen om epidemieën voor te blijven, maar ook de natuurlijke rampen die we de afgelopen jaren ook hebben gezien. En welke de komende jaren mede onder invloed van klimaatverandering in hevigheid zullen toenemen.

Auteur: Hans Groen – Adviseur Supply Chain en Performance Management

Gerelateerde artikelen