Covid-19 dwingt supply chains hun risico’s in kaart te brengen

Logistiekprofs op 19 maart 2020 | 3 minuten leestijd

De uitgaven aan Enterprise Resource Planning (ERP) zullen de komende tijd flink groeien. Supply chains moeten door de impact van de coronacrisis inzichtelijk krijgen welke risico’s zij op de korte en lange termijn lopen. 

Dat stelt ABI Research. Het adviesbureau verwacht dat de wereldwijde uitgaven aan ERP in 2024 tot 14 miljard dollar (13 miljard euro) zullen stijgen. Die groei wordt veroorzaakt door bedrijven die de komende jaren investeren in risicoanalyses om zo beter voorbereid te zijn op toekomstige rampen. 

Korte- en langetermijneffecten

Het coronavirus zal zowel op de korte als lange termijn gevolgen hebben voor supply chains. “In eerste instantie zullen fabrieken hun voorraden veiligstellen, terwijl ze inzichtelijk proberen te krijgen hoe hun leveranciers hiermee omgaan en welke problemen er verderop in de supply chain kunnen ontstaan”, legt Michael Larner, Principal Analyst bij ABI Research uit.

Voor de langere termijn zullen fabrikanten een zogenoemd due diligence-proces moeten uitvoeren, ofwel een boekenonderzoek. Hierin moeten ook de activiteiten van hun leveranciers (en de leveranciers van leveranciers) worden meegenomen. Zo wordt inzichtelijk wat hun risicoblootstelling is, bij bijvoorbeeld epidemieën, natuurrampen of handelsoorlogen. Larner: “Een supply chain die de risico’s wil beperken, zou niet alleen van meerdere leveranciers moeten inkopen, maar ook van verschillende locaties. De situatie rondom Covid-19 heeft dat nog maar eens pijnlijk benadrukt.” 

Lees ook: De eerste lessen van Covid-19 voor supply chains

Risicoanalyses

ABI Research adviseert fabrikanten om zich te wenden tot software-aanbieders met specialistische modules, die meer bieden dan voorraadbeheer en standaard supply chain management. “Supply chain orchestration vereist dat software ook risicoanalyses en simulaties biedt, zodat fabrikanten inzicht krijgen in en voorbereid kunnen worden op externe gebeurtenissen.” 

Blik naar buiten

De industrie 4.0 heeft de afgelopen jaren veel aandacht gekregen, vervolgt het adviesbureau. De focus lag echter op de interne activiteiten. “Maar investeringen in robotica of IoT-sensoren gaan ervan uit dat assemblagelijnen een gestage stroom aan grondstoffen ontvangen. Covid-19 laat zien dat fabrikanten net zo gefocust moeten zijn op de capaciteiten van hun leveranciers als op hun eigen capaciteiten”, besluit Larner.

Prof Jan Fransoo van Kuehne Logistics University in Hamburg zet in een reactie op dit artikel vraagtekens bij de conclusies van ABI Research, omdat ERP-systemen als transactiesystemen helpen bij de operationele planning, niet bij een strategische risicoanalyse. “De basisinformatie die benodigd is voor risicoanalyses, zoals locatie en financiële stabiliteit van leveranciers, inclusief de tweede en derde tier, is niet in deze systemen aanwezig.”

Gerelateerde artikelen