Consortium wil voedselverspilling in vers-logistiek met IoT bestrijden

Logistiekprofs op 1 July 2022

Er treedt veel waardeverlies op als gevolg van slechte beheersing van de condities tijdens transport van verse producten. Alleen al in fruitvervoer gaat 5 tot 8 procent van de lading verloren. Een consortium van partijen, onder leiding van TNO en Wageningen Food & Biobased Research, onderzoekt hoe dit met Internet of Things (IoT) kan worden tegengaan.

Het project, mede-gefinancierd door de Topsector Logistiek, is onlangs van start gegaan en heeft een looptijd van twee jaar. Het consortium focust zich op verbetering van het gebruik van bestaande sensoriek, maar ook op de inzet van nieuwe typen betaalbare sensoren. Dit moet leiden tot beter inzicht in de rijpingsstatus van bederfelijke producten tijdens transport. 

Een andere verkenning richt zich het aanpassen van de logistieke besluitvorming aan de status van de rijping van versproducten. Daarbij valt te denken aan prioriteitsbehandeling op terminals, het vermijden van afrijpen in rijpingsstations of het versnellen van het achterlandvervoer naar het retailkanaal. 

De samenwerkende bedrijven zijn actief in fruitimport (Van Oers United), groente en fruit emballage (Europool Systems), sensor oplossingen (EMS), Cloud en IoT dienstverlening (Sensortransport, Internethuis), koeltransport (Thermoking), en kennisvalorisatie (SmartPort). 

“De potentiele waarde van IoT in de vers-keten wordt alom erkend, de hamvraag is echter welk bedrijfsmodel de huidige belemmeringen voor adoptie kan wegnemen. Hier draagt dit onderzoek in belangrijke mate aan mee”, aldus Jan-Kees Boerman, oprichter eigenaar en algemeen directeur van EMS.